Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Dầu Nhờn Động Cơ

» Dầu thương hiệu CALTEX

» Dầu động cơ CALTEX


Super Diesel Oil (CD) SAE 20W-50 API CD/SF
Super Diesel Oil (CD) SAE 20W-50 API CD/SF
Mã hàng : 20W-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Silver SAE 30 API CF/SF
Delo Silver SAE 30 API CF/SF
Mã hàng : SAE 30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Silver SAE 10W API CF/SF
Delo Silver SAE 10W API CF/SF
Mã hàng : 10W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 API CF-4/SG
Delo Silver Multigrade SAE 20W-50 API CF-4/SG
Mã hàng : 20w-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Silver Multigrade SAE 15W-40 API CF-4/SG
Delo Silver Multigrade SAE 15W-40 API CF-4/SG
Mã hàng : 15w-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Gold Multigrade SAE 20W-50 API CH-4/SL
Delo Gold Multigrade SAE 20W-50 API CH-4/SL
Mã hàng : 20w-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Gold Ultra SAE 20W-50 API CI-4/SL
Delo Gold Ultra SAE 20W-50 API CI-4/SL
Mã hàng : 20w-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Delo Gold Ultra SAE 15W-40 API CI-4/SL
Delo Gold Ultra SAE 15W-40 API CI-4/SL
Mã hàng : 15w-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác