Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay Sata

» Thiết bị hãng SATA

» Cần siết chỉnh lực SATA


Cần siết chỉnh lực 3/4 inch 160-800nm SATA 96412
Cần siết chỉnh lực 3/4 inch 160-800nm SATA 96412
Mã hàng : 96412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 3/4 inch 110-550nm SATA 96411
Cần siết chỉnh lực 3/4 inch 110-550nm SATA 96411
Mã hàng : 96411
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 68-340nm SATA 96313
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 68-340nm SATA 96313
Mã hàng : 96313
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 40-200nm SATA 96312
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 40-200nm SATA 96312
Mã hàng : 96312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 20-100nm SATA 96311
Cần siết chỉnh lực 1/2 inch 20-100nm SATA 96311
Mã hàng : 96311
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 3/8 inch 5-25nm SATA 96212
Cần siết chỉnh lực 3/8 inch 5-25nm SATA 96212
Mã hàng : 96212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần siết chỉnh lực 1/4 inch 1-5nm SATA 96211
Cần siết chỉnh lực 1/4 inch 1-5nm SATA 96211
Mã hàng : 96211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác