Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu kouritsu


Ốc cam lệch tâm 81100
Ốc cam lệch tâm 81100
Mã hàng : Model:81100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 6mm
Mã hàng : K.GT-88306-6MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 5mm
Mã hàng : K.GT-88305-5MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Khẩu 1/2 inch đầu lục giỏc; vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: 4mm
Mã hàng : K.GT-88304-4MM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T60
Mã hàng : K.GT-27260-T60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T55
Mã hàng : K.GT-27255-T55
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T50
Mã hàng : K.GT-27250-T50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T40
Mã hàng : K.GT-27240-T40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T30
Mã hàng : K.GT-27230-T30
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T27
Mã hàng : K.GT-27227-T27
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Khẩu 1/2inch đầu hoa thị vật liệu bằng thép CRV; Kích cỡ: T25
Mã hàng : K.GT-27225-T25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H16
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242216
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H15
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242215
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2"-H14
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242214
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2" H13
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242213
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H12
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242212
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2" - H11
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242211
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu ngắn đầu 1/2" H10
Khẩu ngắn đầu 1/2
Mã hàng : K.GT-242210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125