Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng Cụ Cầm Tay Thương Hiệu Tone

» Súng Tháo ốc Thương hiệu Tone


Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1 '' loại thân ngắn
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1 '' loại thân ngắn
Mã hàng : Model:AIS8330S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1 '' loại thân dài
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1 '' loại thân dài
Mã hàng : Model:AIS8330L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 3/4 ''
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 3/4 ''
Mã hàng : Model:AI6300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng hơi kiểu cà lê đầu 1/2''
Súng hơi kiểu cà lê đầu 1/2''
Mã hàng : Model:AIA4140
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 '' thân ngắn
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 '' thân ngắn
Mã hàng : Model:AI4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 ''
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 ''
Mã hàng : Model:AI4161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 ''
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 1/2 ''
Mã hàng : Model:AI4160
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 3/8 ''
Súng vặn ốc bằng khí nén đầu 3/8 ''
Mã hàng : Model:AI3120
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ nhân lực cho tháo lốp xe tải đầu 1''
Bộ nhân lực cho tháo lốp xe tải đầu 1''
Mã hàng : Model:8-320TW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ đo lực (kết hợp với súng vặn ốc)
Bộ đo lực (kết hợp với súng vặn ốc)
Mã hàng : Model:DT7TWT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Mã hàng : Model:8ED-4121A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Mã hàng : Model:8ED-4121L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Khẩu cho Súng vặn ốc chạy điện 1''
Mã hàng : Model:8ED-4121
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ đo lực (kết hợp với súng vặn ốc)
Bộ đo lực (kết hợp với súng vặn ốc)
Mã hàng : Model:DT9TWT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông
Mã hàng : Model:8-90TWST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông 1''
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông 1''
Mã hàng : Model:8-90TWLAT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông 1'' (Phù hợp với bánh xe 8& 10 ốc)
'Súng tháo ốc bánh xe tải chạy điện đầu vuông 1'' (Phù hợp với bánh xe 8& 10 ốc)
Mã hàng : Model:8-90TWSC10T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác