Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài


Cần xiết lực 3/8" điều chỉnh ngắn dài L=435mm 20-100NM YATO YT-0753
Cần xiết lực 3/8
Mã hàng : YT-0753
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 1/4" điều chỉnh ngắn dài L=281mm 2-10NM YATO YT-0751
Cần xiết lực 1/4
Mã hàng : YT-0751
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 3/8" điều chỉnh ngắn dài L=366mm 19-110NM YATO YT-0750
Cần xiết lực 3/8
Mã hàng : YT-0750
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 1" điều chỉnh ngắn dài L=1240mm 150-800NM YATO YT-07407
Cần xiết lực 1
Mã hàng : YT-07407
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 3/4" điều chỉnh ngắn dài L=1050mm 100-600NM YATO YT-07405
Cần xiết lực 3/4
Mã hàng : YT-07405
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 1/2" điều chỉnh ngắn dài L=512mm 40-200NM YATO YT-07404
Cần xiết lực 1/2
Mã hàng : YT-07404
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 1/4" điều chỉnh ngắn dài L=322mm 4-20NM YATO YT-07401
Cần xiết lực 1/4
Mã hàng : YT-07401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực 1" điều chỉnh ngắn dài L=1240mm 200-1000NM YATO YT-07408
Cần xiết lực 1
Mã hàng : YT-07408
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ cần xiết lực và đầu chuyển đổi Yato 1/2",265-415mm YATO YT-0300
Bộ cần xiết lực và đầu chuyển đổi Yato 1/2
Mã hàng : YT-0300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 3/8",215-315mm YATO YT-0298
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 3/8
Mã hàng : YT-0298
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 1/4"", 150-200mm YATO YT-0297
Cần xiết lực điều chỉnh ngắn dài Yato 	1/4
Mã hàng : YT-0297
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác