Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Ghim cho súng YATO


Ghim cho súng YT-7005 14mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7026
Ghim cho súng YT-7005 14mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7026
Mã hàng : YT-7026
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim cho súng YT-7004 12mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7025
Ghim cho súng YT-7004 12mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7025
Mã hàng : YT-7025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim cho súng YT-7003 10mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7024
Ghim cho súng YT-7003 10mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7024
Mã hàng : YT-7024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim cho súng YT-7001 8mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7023
Ghim cho súng YT-7001 8mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7023
Mã hàng : YT-7023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim cho súng YT-0931 6mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7022
Ghim cho súng  YT-0931 6mm /10,6X1,2/ 1000Pcs YATO YT-7022
Mã hàng : YT-7022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác