Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Ghim chữ U YATO


Ghim chữ U 14mm, 0,7x11,2 1000PCS 14mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7055
Ghim chữ U 14mm, 0,7x11,2 1000PCS 14mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7055
Mã hàng : YT-7055
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim chữ U 12mm, 0,7x11,2 1000PCS 12mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7054
Ghim chữ U 12mm, 0,7x11,2 1000PCS 12mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7054
Mã hàng : YT-7054
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim chữ U 10mm, 0,7x11,2 1000PCS 10mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7053
Ghim chữ U 10mm, 0,7x11,2 1000PCS 10mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7053
Mã hàng : YT-7053
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim chữ U 8mm, 0,7x11,2 1000PCS 8mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7052
Ghim chữ U 8mm, 0,7x11,2 1000PCS 8mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7052
Mã hàng : YT-7052
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim chữ U 6mm, 0,7x11,2 1000PCS 6mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7051
Ghim chữ U 6mm, 0,7x11,2 1000PCS 6mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7051
Mã hàng : YT-7051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Ghim chữ U 4mm, 0,7x11,2 1000PCS 4mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7050
Ghim chữ U 4mm, 0,7x11,2 1000PCS 4mm, 0,7X11,2 1000Pcs YATO YT-7050
Mã hàng : YT-7050
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác