Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Khẩu chuyển


Khẩu chuyển đổi 3/8"x1/2" L=250mm YATO YT-3795
Khẩu chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3795
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển đổi 3/8"x1/2" L=150mm YATO YT-3794
Khẩu chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3794
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển đổi 3/8"x1/2" L=75mm YATO YT-3793
Khẩu chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3793
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển đổi L=54mm 3/8"(F)x3/8"(M) YATO YT-3792
Khẩu chuyển đổi L=54mm 3/8
Mã hàng : YT-3792
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển đổi 3/8"(F)x1/2"(M) YATO YT-3791
Khẩu chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3791
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển đổi 3/8"(F)x1/4"(M) YATO YT-3790
Khẩu chuyển đổi 3/8
Mã hàng : YT-3790
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển 3/4"x1" L=250mm YATO YT-1343
Khẩu chuyển 3/4
Mã hàng : YT-1343
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển 1"(F)x3/4"(M), L=250mm YATO YT-1169
Khẩu chuyển 1
Mã hàng : YT-1169
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển 3/4"(F)x1"(M) YATO YT-1168
Khẩu chuyển 3/4
Mã hàng : YT-1168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển 3/4"(F)x1/2"(M) YATO YT-1167
Khẩu chuyển 3/4
Mã hàng : YT-1167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển L=48mm 1/2" YATO YT-10670
Khẩu chuyển L=48mm 1/2
Mã hàng : YT-10670
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển L=48mm 1/2"(F)x3/4"(M) YATO YT-1067
Khẩu chuyển L=48mm 1/2
Mã hàng : YT-1067
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khẩu chuyển L=63mm 1/2"x1/2" YATO YT-1064
Khẩu chuyển L=63mm  1/2
Mã hàng : YT-1064
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác