Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Khớp nối dây bằng nhựa YATO


Khớp nối dây bằng nhựa 3/4"x1/2" YATO YT-8979
Khớp nối dây bằng nhựa 3/4
Mã hàng : YT-8979
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2" / 3/4'' / 5/8'' YATO YT-8935
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2
Mã hàng : YT-8935
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2" / 3/4'' / 5/8'' YATO YT-8932
Khớp nối dây bằng nhựa  1/2
Mã hàng : YT-8932
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2" / 3/4'' / 5/8'' YATO YT-8931
Khớp nối dây bằng nhựa  1/2
Mã hàng : YT-8931
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2" / 3/4'' / 5/8'' YATO YT-8926
Khớp nối dây bằng nhựa  1/2
Mã hàng : YT-8926
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2" / 3/4'' / 5/8'' YATO YT-8925
Khớp nối dây bằng nhựa 1/2
Mã hàng : YT-8925
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác