Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Mũi vít sao YATO


Mũi vít sao 8mmx70mm 8mm 20 cái YATO YT-7966
Mũi vít sao 8mmx70mm 8mm 20 cái YATO YT-7966
Mã hàng : YT-7966
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi vít sao 8mmx70mm 7mm 20 cái YATO YT-7965
Mũi vít sao 8mmx70mm 7mm 20 cái YATO YT-7965
Mã hàng : YT-7965
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi vít sao 8mmx70mm 6mm 20 cái YATO YT-7964
Mũi vít sao 8mmx70mm 6mm 20 cái YATO YT-7964
Mã hàng : YT-7964
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi vít sao 8mmx70mm 5mm 20 cái YATO YT-7963
Mũi vít sao 8mmx70mm 5mm 20 cái YATO YT-7963
Mã hàng : YT-7963
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi vít sao 8mmx70mm 4mm 20 cái YATO YT-7962
Mũi vít sao 8mmx70mm 4mm 20 cái YATO YT-7962
Mã hàng : YT-7962
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác