Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Dụng cụ cầm tay thương hiệu Yato

» Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập YATO


Tô vít 4 cạnh có nam châm cán đập PH3x200x8 YATO YT-2711
Tô vít 4 cạnh có nam châm cán đập PH3x200x8 YATO YT-2711
Mã hàng : YT-2711
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 8x250x8 YATO YT-2705
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 8x250x8 YATO YT-2705
Mã hàng : YT-2705
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 8x150x8 YATO YT-2703
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 8x150x8 YATO YT-2703
Mã hàng : YT-2703
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x250x6 YATO YT-2702
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x250x6 YATO YT-2702
Mã hàng : YT-2702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x200x6 YATO YT-2701
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x200x6 YATO YT-2701
Mã hàng : YT-2701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x150x6 YATO YT-2700
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x150x6 YATO YT-2700
Mã hàng : YT-2700
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x100x6 YATO YT-2699
Tô vít 2 cạnh đầu nam châm có cán đập 6x100x6 YATO YT-2699
Mã hàng : YT-2699
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác