Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Đồng hồ so chân gập


Đồng hồ so chân gập 0-1mm/0.01mm (Đầu ruby) 513-477-10E
Đồng hồ so chân gập 0-1mm/0.01mm (Đầu ruby) 513-477-10E
Mã hàng : 513-477-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01 (Đầu ruby) 513-474-10E
Đồng hồ so chân gập 0.8mm x 0.01 (Đầu ruby) 513-474-10E
Mã hàng : 513-474-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.14mm x 0.001 (Đầu ruby) 513-471-10E
Đồng hồ chân gập 0.14mm x 0.001 (Đầu ruby) 513-471-10E
Mã hàng : 513-471-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 513-464-10E
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 513-464-10E
Mã hàng : 513-464-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 1.6mm x 0.01 513-444-10E
Đồng hồ so chân gập 1.6mm x 0.01 513-444-10E
Mã hàng : 513-444-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 1.5mm x 0.01 513-426-10E
Đồng hồ chân gập 1.5mm x 0.01 513-426-10E
Mã hàng : 513-426-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.6mm x 0.002 513-425-10E
Đồng hồ chân gập 0.6mm x 0.002 513-425-10E
Mã hàng : 513-425-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 0.5mm (full set) 513-424-10T
Đồng hồ so chân gập 0.5mm (full set) 513-424-10T
Mã hàng : 513-424-10T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.5mm/0.01mm (Basic set) 513-424-10E
Đồng hồ chân gập 0.5mm/0.01mm (Basic set) 513-424-10E
Mã hàng : 513-424-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.5mm/0.01mm (Plus set) 513-424-10A
Đồng hồ chân gập 0.5mm/0.01mm (Plus set) 513-424-10A
Mã hàng : 513-424-10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 1mm x 0.01 513-415-10E
Đồng hồ chân gập 1mm x 0.01 513-415-10E
Mã hàng : 513-415-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 0.5mmx0.01mm 513-414-10E
Đồng hồ so chân gập 0.5mmx0.01mm 513-414-10E
Mã hàng : 513-414-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so 0.2mm/0.002mm (Full set) 513-405-10T
Đồng hồ so 0.2mm/0.002mm (Full set) 513-405-10T
Mã hàng : 513-405-10T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 (Full Set) 513-404-10T
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 (Full Set) 513-404-10T
Mã hàng : 513-404-10T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 0.8x0.01mm (Plus Set) 513-404-10A
Đồng hồ so chân gập 0.8x0.01mm (Plus Set) 513-404-10A
Mã hàng : 513-404-10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so chân gập 0-0.03 inch 513-402-10E
Đồng hồ so chân gập 0-0.03 inch 513-402-10E
Mã hàng : 513-402-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ so 0.2mm/0.002mm 513-405-10E
Đồng hồ so 0.2mm/0.002mm 513-405-10E
Mã hàng : 513-405-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 513-404-10E
Đồng hồ chân gập 0.8mm x 0.01 513-404-10E
Mã hàng : 513-404-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đồng hồ chân gập 0.14mm x 0.001 513-401-10E
Đồng hồ chân gập 0.14mm x 0.001 513-401-10E
Mã hàng : 513-401-10E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác