Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Panme đo lỗ 3 chấu cơ khí


Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005 368-166
Panme 3 chấu đo lỗ 20-25mm x 0.005 368-166
Mã hàng : 368-166
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005 368-165
Panme 3 chấu đo lỗ 16-20mm x 0.005 368-165
Mã hàng : 368-165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005 368-164
Panme 3 chấu đo lỗ 12-16mm x 0.005 368-164
Mã hàng : 368-164
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001 368-163
Panme 3 chấu đo lỗ 10-12mm x 0.001 368-163
Mã hàng : 368-163
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001 368-162
Panme 3 chấu đo lỗ 8-10mm x 0.001 368-162
Mã hàng : 368-162
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001 368-161
Panme 3 chấu đo lỗ 6-8mm x 0.001 368-161
Mã hàng : 368-161
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 2 chấu đo lỗ 5-6mm x 0.001 368-005
Panme 2 chấu đo lỗ 5-6mm x 0.001 368-005
Mã hàng : 368-005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 2 chấu đo lỗ 4-5mm x 0.001 368-004
Panme 2 chấu đo lỗ 4-5mm x 0.001 368-004
Mã hàng : 368-004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 2 chấu đo lỗ 3-4mm x 0.001 368-003
Panme 2 chấu đo lỗ 3-4mm x 0.001 368-003
Mã hàng : 368-003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 2 chấu đo lỗ 2.5-3mm x 0.001 368-002
Panme 2 chấu đo lỗ 2.5-3mm x 0.001 368-002
Mã hàng : 368-002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Panme 2 chấu đo lỗ 2-2.5mm x 0.001 368-001
Panme 2 chấu đo lỗ 2-2.5mm x 0.001 368-001
Mã hàng : 368-001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác