Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thiết bị hãng Mitutoyo nhật bản

» Thước cặp cơ khí


Thước cặp cơ khí 0-80 inch/0-2000mm x0.02mm 160-159
Thước cặp cơ khí 0-80 inch/0-2000mm x0.02mm 160-159
Mã hàng : 160-159
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ 0-60 inch/0-1500mm x0.02mm 160-157
Thước cặp cơ 0-60 inch/0-1500mm x0.02mm 160-157
Mã hàng : 160-157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-40 inch/0-1000mm x 0.02mm 160-155
Thước cặp cơ khí 0-40 inch/0-1000mm x 0.02mm 160-155
Mã hàng : 160-155
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-24 inch/0-600mm x 0.02mm 160-153
Thước cặp cơ khí 0-24 inch/0-600mm x 0.02mm 160-153
Mã hàng : 160-153
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-18 inch/0-450mm x 0.02mm 160-151
Thước cặp cơ khí 0-18 inch/0-450mm x 0.02mm 160-151
Mã hàng : 160-151
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-1000mm x 0.05mm 530-502
Thước cặp cơ khí 0-1000mm x 0.05mm 530-502
Mã hàng : 530-502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-600mmx0.05mm 530-501
Thước cặp cơ khí 0-600mmx0.05mm 530-501
Mã hàng : 530-501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-12inch/0-300mm x 0.02mm 530-119
Thước cặp cơ khí 0-12inch/0-300mm x 0.02mm 530-119
Mã hàng : 530-119
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-12inch/0-300mm x 0.05mm 530-115
Thước cặp cơ khí 0-12inch/0-300mm x 0.05mm 530-115
Mã hàng : 530-115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm 530-109
Thước cặp cơ khí 0-300mm x 0.05mm 530-109
Mã hàng : 530-109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-8inch/0-200mm x 0.02mm 530-118
Thước cặp cơ khí 0-8inch/0-200mm x 0.02mm 530-118
Mã hàng : 530-118
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-8inch/0-200mm x 0.05mm 530-114
Thước cặp cơ khí 0-8inch/0-200mm x 0.05mm 530-114
Mã hàng : 530-114
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-200mm x 0.05mm 530-108
Thước cặp cơ khí 0-200mm x 0.05mm 530-108
Mã hàng : 530-108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-150mm/0-6inch x 0.02 530-312
Thước cặp cơ khí 0-150mm/0-6inch x 0.02 530-312
Mã hàng : 530-312
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-150mm/0-6
Thước cặp cơ khí 0-150mm/0-6
Mã hàng : 530-104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05 503-101
Thước cặp cơ khí 0-150mm x 0.05 503-101
Mã hàng : 503-101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước cặp cơ khí 0-100mm x 0.05, 530-100
Thước cặp cơ khí 0-100mm x 0.05, 530-100
Mã hàng : 530-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác