Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» thương hiệu Fụjiya Japan

» Kìm cắt,Mỏ lết Fujiya


Bút thử điện FKD-01
Bút thử điện FKD-01
Mã hàng : FKD-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ tua vít chính xác FPD-6S
Bộ tua vít chính xác FPD-6S
Mã hàng : FPD-6S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mở phanh FHS-175
Kìm mở phanh FHS-175
Mã hàng : FHS-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mở phanh FHB-175
Kìm mở phanh FHB-175
Mã hàng : FHB-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mở phanh FSS-175
Kìm mở phanh FSS-175
Mã hàng : FSS-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mở phanh FSB-175
Kìm mở phanh FSB-175
Mã hàng : FSB-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD FPT00E-130
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD FPT00E-130
Mã hàng : FPT00E-130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt dây thép HWC-6
Kìm cắt dây thép HWC-6
Mã hàng : HWC-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cộng lực PC12-200
Kìm cộng lực PC12-200
Mã hàng : PC12-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cộng lực PC11-200
Kìm cộng lực PC11-200
Mã hàng : PC11-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cộng lực PC5-280
Kìm cộng lực PC5-280
Mã hàng : PC5-280
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cộng lực mỏ cong PC2-200
Kìm cộng lực mỏ cong PC2-200
Mã hàng : PC2-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề FTC2-LBG
Túi đồ nghề FTC2-LBG
Mã hàng : FTC2-LBG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề FTC2-LIG
Túi đồ nghề FTC2-LIG
Mã hàng : FTC2-LIG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề FTC2-LLG
Túi đồ nghề FTC2-LLG
Mã hàng : FTC2-LLG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề WB-E
Túi đồ nghề WB-E
Mã hàng : WB-E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề lớn TT-M
Túi đồ nghề lớn TT-M
Mã hàng : TT-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề AP-E
Túi đồ nghề AP-E
Mã hàng : AP-E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Túi đồ nghề 270x140x110 AP-M
Túi đồ nghề 270x140x110 AP-M
Mã hàng : AP-M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt mini 5"/125mm MP1-125
Kìm cắt mini 5
Mã hàng : MP1-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm tuốt dây tự động 8"/200mm PP707A-200
Kìm tuốt dây tự động 8
Mã hàng : PP707A-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm tuốt dây 6.5"/165mm PP323A-165
Kìm tuốt dây 6.5
Mã hàng : PP323A-165
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Búa nhựa 368mm FPH-200
Búa nhựa 368mm FPH-200
Mã hàng : FPH-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Búa nhựa 365mm FPH-150
Búa nhựa 365mm FPH-150
Mã hàng : FPH-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Búa nhựa 305mm FPH-100
Búa nhựa 305mm FPH-100
Mã hàng : FPH-100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết ngắn cán bọc nhựa 6
Mỏ lết ngắn cán bọc nhựa 6
Mã hàng : FLS-43G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết ngắn cán bọc nhựa 5.5"/139mm FLS-32G
Mỏ lết ngắn cán bọc nhựa 5.5
Mã hàng : FLS-32G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 6
Mỏ lết 6
Mã hàng : FLA-28-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 8"/205mm FLA-32
Mỏ lết 8
Mã hàng : FLA-32-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 10"/256mm FLA-43-F
Mỏ lết 10
Mã hàng : FLA-43-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 12"/306mm FLA-53-F
Mỏ lết 12
Mã hàng : FLA-53-F
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 6
Mỏ lết 6
Mã hàng : FLA-28
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 10
Mỏ lết 10
Mã hàng : FLA-43
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mỏ lết 12"/306mm FLA-53
Mỏ lết 12
Mã hàng : FLA-53
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt kỹ thuật lưỡi tròn 8"/200mm 770-200
Kìm cắt kỹ thuật lưỡi tròn 8
Mã hàng : 770-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt kỹ thuật lưỡi tròn 7"/175mm 770-175
Kìm cắt kỹ thuật lưỡi tròn 7
Mã hàng : 770-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mỏ quạ 10"/250mm 110-250SD
Kìm mỏ quạ 10
Mã hàng : 110-250SD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm mỏ quạ 10"/250mm 110-250S
Kìm mỏ quạ 10
Mã hàng : 110-250S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo kỹ thuật điện 9.5"/210mm BKB-180M
Kéo kỹ thuật điện 9.5
Mã hàng : BKB-180M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo kỹ thuật điện 7"/180mm FM04-180N
Kéo kỹ thuật điện 7
Mã hàng : FM04-180N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo kỹ thuật điện 7"/180mm FM03-180
Kéo kỹ thuật điện 7
Mã hàng : FM03-180
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo cắt cáp 6.5"/170mm 610-170
Kéo cắt cáp 6.5
Mã hàng : 610-170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt cáp 8"/200mm GCC-200
Kìm cắt cáp 8
Mã hàng : GCC-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt cáp 6"/150mm GCC-150
Kìm cắt cáp 6
Mã hàng : GCC-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt đa năng 9.5"/240mm FA106
Kìm cắt đa năng 9.5
Mã hàng : FA106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt đa năng 9"/225mm FA101
Kìm cắt đa năng 9
Mã hàng : FA101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện 8"/200mm 1800-200
Kìm điện 8
Mã hàng : GP-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện 7"/175mm 1800-175
Kìm điện 7
Mã hàng : GP-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện 6"/150mm GP-150
Kìm điện 6
Mã hàng : GP-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện 8"/200mm 1800-200
Kìm điện 8
Mã hàng : 1800-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện 7"/175mm 1800-175
Kìm điện 7
Mã hàng : 1800-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện tác động mạnh 9"/225mm 3000TP-225
Kìm điện tác động mạnh 9
Mã hàng : 3000TP-225
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm vặn đầu ốc 7"/175mm SP26-175
Kìm vặn đầu ốc 7
Mã hàng : SP26-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm nhọn kỹ thuật mini mỏ cong 6"/150mm MP8-150
Kìm nhọn kỹ thuật mini mỏ cong 6
Mã hàng : MP8-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125