Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ cầm tay

» Thương hiệu Ken


Máy thổi 8032E 680w
Máy thổi 8032E 680w
Mã hàng : Model:8032E 680w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy thổi nóng 8650E 650°C - 2000W
Máy thổi nóng 8650E 650°C - 2000W
Mã hàng : Model:8650E 650°C - 2000W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy thổi nóng 8600E 600°C - 1800w
Máy thổi nóng 8600E 600°C - 1800w
Mã hàng : Model:8600E 600°C - 1800w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phay 3912BS 12mm - 1850w
Máy phay 3912BS 12mm - 1850w
Mã hàng : Model:3912BS 12mm - 1850w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phay 3806 6mm - 550w
Máy phay  3806 6mm - 550w
Mã hàng : Model:3806 6mm - 550w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà nhám 9410 100 x 610mm 1350w
 Máy chà nhám 9410 100 x 610mm 1350w
Mã hàng : Model:9410 100 x 610mm 1350w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà nhám 9280 92 x 180mm 280w
 Máy chà nhám 9280 92 x 180mm 280w
Mã hàng : Model:9280 92 x 180mm 280w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà nhám 9500 110 x 100mm 260W
Máy chà nhám 9500 110 x 100mm 260W
Mã hàng : Model:9500 110 x 100mm 260W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt nhôm 7210 255mm - 1650w
Máy cắt nhôm 7210 255mm - 1650w
Mã hàng : Model:7210 255mm - 1650w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt kim loại 2625 2.5mm - 500w
Máy cắt kim loại 2625 2.5mm - 500w
Mã hàng : Model:2625 2.5mm - 500w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cưa lọng 1260E 60mm - 550w
Máy cưa lọng 1260E 60mm - 550w
Mã hàng : Model:1260E 60mm - 550w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cưa đĩa 5639 235mm - 2100w
Máy cưa đĩa 5639 235mm - 2100w
Mã hàng : Model:5639 235mm - 2100w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cưa đĩa 5637 185mm - 1350w
Máy cưa đĩa  5637 185mm - 1350w
Mã hàng : Model:5637 185mm - 1350w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt sắt 7614NB 355mm - 2300w
Máy cắt sắt 7614NB 355mm - 2300w
Mã hàng : Model:7614NB 355mm - 2300w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt sắt 7514A 355mm - 2200w
Máy cắt sắt 7514A 355mm - 2200w
Mã hàng : Model:7514A 355mm - 2200w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt gạch 4180 180mm - 1800w
Máy cắt gạch  4180 180mm - 1800w
Mã hàng : Model:4180 180mm - 1800w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt gạch 4110B 110mm - 1200w
Máy cắt gạch 4110B 110mm - 1200w
Mã hàng : Model:4110B 110mm - 1200w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy cắt gạch 4100 110mm - 1200w
Máy cắt gạch 4100 110mm - 1200w
Mã hàng : Model:4100 110mm - 1200w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy khoan từ 6049N 49mm - 2000w
Máy khoan từ 6049N 49mm - 2000w
Mã hàng : Model:6049N 49mm - 2000w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy khoan từ 6032N 32mm - 1700w
Máy khoan từ 6032N 32mm - 1700w
Mã hàng : Model:6032N 32mm - 1700w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy khoan từ 6028N 28mm - 1480w
Máy khoan từ  6028N 28mm - 1480w
Mã hàng : Model:6028N 28mm - 1480w
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125