Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Dụng cụ đo lực siết

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Dụng cụ đo lực siết

» KÌM FUJIYA - JAPAN


Kìm cắt cáp thép 7.5 inch Fujiya-HWC-6
Kìm cắt cáp thép 7.5 inch Fujiya-HWC-6
Mã hàng : HWC-6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cộng lực cán hợp kim nhôm mỏ thẳng 8 inch Fujiya-PC11-200
Cộng lực cán hợp kim nhôm mỏ thẳng 8 inch Fujiya-PC11-200
Mã hàng : PC11-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cộng lực cán hợp kim nhôm mỏ cong 8 inch Fujiya-PC2-200
Cộng lực cán hợp kim nhôm mỏ cong 8 inch Fujiya-PC2-200
Mã hàng : PC2-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo kỹ thuật điện mỏ thẳng 9.5 inch Fujiya-FM06-210
Kéo kỹ thuật điện mỏ thẳng 9.5 inch Fujiya-FM06-210
Mã hàng : FM06-210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm nhọn răng nhuyễn 8 inch Fujiya Fujiya-350-200
Kìm nhọn răng nhuyễn 8 inch Fujiya Fujiya-350-200
Mã hàng : Fujiya-350-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện tác động mạnh 9 inch Fujiya-3000TP-225
Kìm điện tác động mạnh 9 inch Fujiya-3000TP-225
Mã hàng : 3000TP-225
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện đầu nhỏ 8 inch Fujiya-GP-200
Kìm điện đầu nhỏ 8 inch Fujiya-GP-200
Mã hàng : GP-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện đầu nhỏ 7 inch Fujiya-GP-175
Kìm điện đầu nhỏ 7 inch Fujiya-GP-175
Mã hàng : GP-175
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện đầu nhỏ 6 inch Fujiya-GP-150
Kìm điện đầu nhỏ 6 inch Fujiya-GP-150
Mã hàng : GP-150
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm điện đầu lớn 8 inch Fujiya-1800-200
Kìm điện đầu lớn 8 inch Fujiya-1800-200
Mã hàng : 1800-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125