Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam


Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Dao cắt kỹ thuật tự động khóa gia cố sợi thủy tinh Olfa XA-1
Mã hàng : XA-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Dao cắt kỹ thuật cơ chế trượt Olfa SL-1
Mã hàng : SL-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Lưỡi dao hình thang 17.5mm Olfa SKB-2
Mã hàng : SKB-2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Dao cắt kỹ thuật tự thu hồi Olfa SK-4
Mã hàng : SK-4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Dao trổ bằng thép không gỉ Olfa SAC-1
Mã hàng : SAC-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Lưỡi dao trổ bẻ được Olfa SAB-10B
Mã hàng : SAB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Dao cắt lưỡi tròn 45mm RTY-2/C Olfa
Mã hàng : RTY-2/C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45H
Mã hàng : RB45H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Lưỡi dao cắt tròn 45mm tungsten Olfa RB45
Mã hàng : RB45
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-S
Mã hàng : PC-S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Dao cắt nhựa và formica Olfa PC-L
Mã hàng : PC-L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-800
Mã hàng : PB-800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Lưỡi dao tungsten cắt nhựa và formica Olfa PB-450
Mã hàng : PB-450
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Lưỡi dao cắt 12.5 Olfa MTB-10B
Mã hàng : MTB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa MT-1
Mã hàng : MT-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 18mm Olfa LBB-10B
Mã hàng : LBB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 18mm Olfa LB-10B
Mã hàng : LB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Dao cắt kỹ thuật Olfa L5-AL cắt nặng
Mã hàng : L5-AL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-5
Mã hàng : L-5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Dao cắt kỹ thuật Olfa L-1 khóa bánh cóc L-1
Mã hàng : L-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Lưỡi dao đa năng 11mm KB Olfa
Mã hàng : KB Olfa
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Mã hàng : HB-5B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Mã hàng : Olfa H-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Mã hàng : AK-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Lưỡi dao cắt màu đen 9mm Olfa ABB-10B hộp 10 lưỡi ABB-10B
Mã hàng : ABB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Lưỡi dao cắt màu bạc 9mm Olfa AB-10B
Mã hàng : AB-10B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Mã hàng : A-1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Mã hàng : 300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Mã hàng : TI12 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Mã hàng : TI10 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Mã hàng : TI07 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Mã hàng : HF02 Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Mã hàng : BTOPA7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Mã hàng : BTOPA6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Mã hàng : BTOPA5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Mã hàng : BTOPA4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Mã hàng : BTOPA3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Mã hàng : BK Yanase
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29 Victor
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29  Victor
Mã hàng : VM-29 Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Mã hàng : 391BS-125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho VP-50E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa VP26 cho  VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Mã hàng : VM-36E Victor
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Mã hàng : VM-29
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88103
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88103
Mã hàng : 88103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Mã hàng : 88101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33185
Chổi đánh gỉ nhật bản  Ø75mm 33185
Mã hàng : 33185
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33183
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33183
Mã hàng : 33183
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Mã hàng : 33172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Mã hàng : 33170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Mã hàng : 33157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Mã hàng : 33156
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay 12×14mm 30071
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay  12×14mm 30071
Mã hàng : 12×14mm 30071
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Mã hàng : 29168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Mã hàng : 29167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mã hàng : 3.2mm 29013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mã hàng : 2.8mm 29012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mã hàng : 29011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mã hàng : 29010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27846
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27843
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27826
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27825 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27823
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27820 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Mã hàng : 26911
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Mã hàng : 26908
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125