Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương Hiệu Niigata Seki của nhật bản

» DỤNG CỤ SÉT TÂM PHÔI


Đồng hồ đo độ dày thành ống
Đồng hồ đo độ dày thành ống
Mã hàng : Model: AO,BO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Thước đo mặt phẳng kiểu I-BEAM
Mã hàng : Model: I-BEAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Thiết bị kiểm tra độ đồng tâm trục
Mã hàng : Model:Niigata(SK)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Pin gauge/Trục chuẩn
Pin gauge/Trục chuẩn
Mã hàng : Model:SK)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Dưỡng hiệu chỉnh dụng cụ đo lỗ/Ring gauge, Master gauge
Mã hàng : Model: Master gauge
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng chêm/feeler gauge
Miếng chêm/feeler gauge
Mã hàng : Model:feeler gauge
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Bơm nước mini RDP-01 Niigata
Mã hàng : Model:RDP-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Dụng cụ sét zezo trục z DTP-50M
Mã hàng : Model:DTP-50M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Dụng cụ sét zezo trục X, Y SR-10 Niigata
Dụng cụ sét zezo trục  X, Y SR-10 Niigata
Mã hàng : Model: SR-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác