Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu skc nhật bản

» Tay quay taro và bàn ren


Tay quay bàn ren M14~M20
Tay quay bàn ren M14~M20
Mã hàng : Model:M14~M20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tay quay bàn ren M3~M6
Tay quay bàn ren M3~M6
Mã hàng : Model:M3~M6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tay quay taro M10~M25
Tay quay taro M10~M25
Mã hàng : Model:M10~M25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tay quay taro M5~M12
Tay quay taro M5~M12
Mã hàng : Model:M5~M12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thanh quay taro tự động L110mm
Thanh quay taro tự động  L110mm
Mã hàng : Model:L110mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thanh quay taro tự động L85mm
Thanh quay taro tự động  L85mm
Mã hàng : Model:L85mm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác