Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Vật tư tiêu hao ngành hàn


công tắc tròn xoay,Stall Switch(3PH),H025
công tắc tròn xoay,Stall Switch(3PH),H025
Mã hàng : Model:H025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Công tắc xoay
Công tắc xoay
Mã hàng : Model:H024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tụ điện,Capacitance,H023
Tụ điện,Capacitance,H023
Mã hàng : Model:H023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
quạt máy hàn,fan mini,H022
quạt máy hàn,fan mini,H022
Mã hàng : quạt máy hàn,fan mini,H022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tay cầm đèn,tay cầm
Tay cầm đèn,tay cầm
Mã hàng : Tay cầm đèn,tay cầm
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Công tắc súng hàn
Công tắc súng hàn
Mã hàng : Model:H020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Trục dây,Wire axis,H019
Trục dây,Wire axis,H019
Mã hàng : Model:H019
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
ống cấp dây hàn,Wire Feeding Tube,koloda H018
ống cấp dây hàn,Wire Feeding Tube,koloda H018
Mã hàng : Model:H018
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ cấp dây hàn
Bộ cấp dây hàn
Mã hàng : Model:H017
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mặt bích dùng cho máy hàn,Flanged Housing
Mặt bích dùng cho máy hàn,Flanged Housing
Mã hàng : Model:H016
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
giắc kết nối tín hiệu máy hàn
giắc kết nối tín hiệu máy hàn
Mã hàng : Model:H015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Điện trở 300AShunt,300AShunt Resistor
Điện trở 300AShunt,300AShunt Resistor
Mã hàng : Model:H014
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cổ đuốc hàn kiểu ngỗng
Cổ đuốc hàn kiểu ngỗng
Mã hàng : Model:H013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thanh dẫn điện
Thanh dẫn điện
Mã hàng : Model:H012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Xích cố định H011
Xích cố định H011
Mã hàng : Model:H011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
chụp để dây hàn điện cực
chụp để dây hàn điện cực
Mã hàng : Model:H010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Chụp khí súng hàn 24AK
Chụp khí súng hàn 24AK
Mã hàng : Model:H009
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Chụp khí súng hàn 15AK
Chụp khí súng hàn 15AK
Mã hàng : Model:H008
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP CO2
ĐỒNG HỒ GIẢM ÁP CO2
Mã hàng : Model:
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng hàn 24AK (5 m)
Súng hàn 24AK (5 m)
Mã hàng : Model:H006
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng hàn 15AK (5 m)
Súng hàn 15AK (5 m)
Mã hàng : Model:H004
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng hàn 15AK (3 m)
Súng hàn 15AK (3 m)
Mã hàng : Model:H003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Biến áp điều khiển,Control Transformer
Biến áp điều khiển,Control Transformer
Mã hàng : Model:H002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Main board H001
Main board H001
Mã hàng : Model:H001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác