Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp


PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 80L
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 80L
Mã hàng : 80L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 70L
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 70L
Mã hàng : 70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 30L
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 30L
Mã hàng : 30L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 15L
PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI 15L
Mã hàng : 15L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Motor Máy Hút Bụi 1200W
Motor Máy Hút Bụi 1200W
Mã hàng : 1200W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Motor Máy Hút Bụi 1000W
Motor Máy Hút Bụi 1000W
Mã hàng : 1000W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BÀN HÚT NƯỚC 80L
BÀN HÚT NƯỚC 80L
Mã hàng : 80L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BÀN HÚT NƯỚC 70L
BÀN HÚT NƯỚC 70L
Mã hàng : 70L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BÀN HÚT NƯỚC 30L
BÀN HÚT NƯỚC 30L
Mã hàng : 30L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn hút bụi của máy hút bụi 15L
Bàn hút bụi của máy hút bụi 15L
Mã hàng : 15L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng Pad đánh sàn BF-527
Miếng Pad đánh sàn BF-527
Mã hàng : BF-527
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng Pad đánh sàn BF-528
Miếng Pad đánh sàn BF-528
Mã hàng : BF-528
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn A002
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn A005
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn BF-521
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn BF-521
Mã hàng : BF-521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn BF-522
Bàn chải cứng dùng cho máy chà sàn BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chả mềm của máy chà sàn A002
Bàn chả mềm của máy chà sàn A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải mềm của máy chà sàn A005
Bàn chải mềm của máy chà sàn A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải mềm của máy chà sàn BF-521
Bàn chải mềm của máy chà sàn BF-521
Mã hàng : BF-521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bàn chải mềm của máy chà sàn BF-522
Bàn chải mềm của máy chà sàn BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Măm gai dùng cho máy chà sàn A002
Măm gai dùng cho máy chà sàn A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Măm gai dùng cho máy chà sàn A005
Măm gai dùng cho máy chà sàn A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Măm gai dùng cho máy chà sàn BF-521
Măm gai dùng cho máy chà sàn BF-521
Mã hàng : BF-521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Măm gai dùng cho máy chà sàn BF-522
Măm gai dùng cho máy chà sàn BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng gắn phíp A002
Miếng gắn phíp A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng gắn phíp A005
Miếng gắn phíp A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng gắn phíp BF-521
Miếng gắn phíp BF-521
Mã hàng : BF-521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng gắn phíp BF-522
Miếng gắn phíp BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn A002
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn A005
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn BF-523
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn BF-523
Mã hàng : BF-523
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn BF-522
Bình chứa hóa chất của máy chà sàn BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cần điều khiển của máy chà sàn A002
Cần điều khiển của máy chà sàn A002
Mã hàng : A002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cần điều khiển của máy chà sàn A005
Cần điều khiển của máy chà sàn A005
Mã hàng : A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cần điều khiển của máy chà sàn BF-523
Cần điều khiển của máy chà sàn BF-523
Mã hàng : BF-523
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cần điều khiển của máy chà sàn BF-522
Cần điều khiển của máy chà sàn BF-522
Mã hàng : BF-522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Quạt sấy thảm 3 cấp CHÁO BAO CB-900B
Quạt sấy thảm 3 cấp CHÁO BAO CB-900B
Mã hàng : CB-900B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Quạt sấy thảm 3 cấp CAMRY BF533
Quạt sấy thảm 3 cấp CAMRY BF533
Mã hàng : BF533
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy đánh bóng đá granite marble,bảo dưỡng sàn BF 527
Máy đánh bóng đá granite marble,bảo dưỡng sàn BF 527
Mã hàng : BF 527
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy đánh bóng đá granite marble,bảo dưỡng sàn BF 527
Máy đánh bóng đá granite marble,bảo dưỡng sàn BF 527
Mã hàng : BF 527
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP A510
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP A510
Mã hàng : A510
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP K203E
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP K203E
Mã hàng : K203E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP K503
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP K503
Mã hàng : K503
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP HY-50B
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP HY-50B
Mã hàng : HY-50B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP HY-45C
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP HY-45C
Mã hàng : HY-45C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN + ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT ĐÁ PBD2A
MÁY CHÀ SÀN + ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT ĐÁ PBD2A
Mã hàng : PBD2A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM A-002
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM A-002
Mã hàng : A-002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN TẠ-GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP BF523
MÁY CHÀ SÀN TẠ-GIẶT THẢM CÔNG NGHIỆP BF523
Mã hàng : BF523
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM BF522
 MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM BF522
Mã hàng : BF522
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM CB-154-A005
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM CB-154-A005
Mã hàng : CB-154-A005
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM BF521
MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM BF521
Mã hàng : BF521
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi camry BF-660
 Máy hút bụi camry BF-660
Mã hàng : BF-660
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi camry BF-401
Máy hút bụi camry BF-401
Mã hàng : BF-401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI 2in1 THÙNG NHỰA CHAO BAO BF584A-3
MÁY HÚT BỤI 2in1 THÙNG NHỰA CHAO BAO BF584A-3
Mã hàng : BF584A-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI 2in1 INOX 80L BF-585-3
MÁY HÚT BỤI 2in1 INOX 80L BF-585-3
Mã hàng : BF-585-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-580
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-580
Mã hàng : BF-580
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-575
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-575
Mã hàng : BF-575
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-570
MÁY HÚT BỤI INOX 2 in 1 BF-570
Mã hàng : BF-570
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60
Mã hàng : AC-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50
Mã hàng : AC-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C
Mã hàng : AC-40C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B
Mã hàng : AC-40B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-2802
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-2802
Mã hàng : AC-2802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Grey)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Grey)
Mã hàng : AC-602 Grey
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Blue)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Blue)
Mã hàng : AC-602 Blue
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB
Mã hàng : AC-11DB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 ( Green )
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 ( Green )
Mã hàng : AC-601 Green
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 (Orange)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 (Orange)
Mã hàng : AC-601 Orange
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-17C
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-17C
Mã hàng : AC-17C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy làm mát không khí cao cấp FujiE AC-18B
Máy làm mát không khí cao cấp FujiE AC-18B
Mã hàng : AC-18B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Miếng cao su mua thêm cho thang rút Advindeq
Miếng cao su mua thêm cho thang rút Advindeq
Mã hàng : Phụ kiện thang rút
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Tấm ngang dẫm chân dành cho thang Advindeq ADM103
Tấm ngang dẫm chân dành cho thang Advindeq ADM103
Mã hàng : ADM103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM104
Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM104
Mã hàng : ADM104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103
Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103
Mã hàng : ADM103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT709B
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT709B
Mã hàng : ADT709B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B
Mã hàng : ADT708B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B
Mã hàng : ADT707B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B
Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B
Mã hàng : ADT706B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Hệ thống lọc và bơm nước lau kính dùng điện HPE
Hệ thống lọc và bơm nước lau kính dùng điện HPE
Mã hàng : Model: HPE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Hệ thống lau kính dùng motor điện GreenTube GTE
Hệ thống lau kính dùng motor điện GreenTube GTE
Mã hàng : GTE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi, hút nước DAK 429 CM SUB W/ACC
Máy hút bụi, hút nước DAK 429 CM SUB W/ACC
Mã hàng : ASDO40044
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 2/62 EXT
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 2/62 EXT
Mã hàng : GS 2/62 EXT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 1/33 EXT
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 1/33 EXT
Mã hàng : GS 1/33 EXT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi giặt thảm Beta 200 IPC
Máy hút bụi giặt thảm Beta 200 IPC
Mã hàng : Beta 200 IPC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
Mã hàng : GP 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
Mã hàng : GP 1/35 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
Mã hàng : GS 3/78 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
Mã hàng : GS 3/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
Mã hàng : GS 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
Mã hàng : GS 1/41 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
Mã hàng : GS 1/33 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
 MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
Mã hàng : GS 1/33 HEPA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
Mã hàng : GS 1/18 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Mã hàng : ASDO05042
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Mã hàng : YESPLAY 515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hút bụi khô LEO-MAXI Leo Maxi Code: ASDO07803
Máy hút bụi khô LEO-MAXI  Leo Maxi Code: ASDO07803
Mã hàng : Leo Maxi Code: ASDO07803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG SG50 S 5010 M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG  SG50 S 5010 M
Mã hàng : SG50 S 5010 M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
Mã hàng : SG-45 5010M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 30P SG 30P 5510M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC  SG 30P SG 30P 5510M
Mã hàng : SG 30P 5510M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

Đối tác