Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Cuộn dây điện tự rút


Cuộn dây điện tự rút 2,5mm x 3 lõi dài 10 mét
Cuộn dây điện tự rút 2,5mm x 3 lõi dài 10 mét
Mã hàng : sankos
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút Star-Taiwan
Cuộn Dây Điện Tự Rút Star-Taiwan
Mã hàng : JF-9M
Giá : 1,660,000
cuộn dây điện tự rút 5 dài mét
cuộn dây điện tự rút 5 dài mét
Mã hàng : sankos
Giá : 1,590,000
cuộn dây điện tự rút 10 mét
cuộn dây điện tự rút 10 mét
Mã hàng : sankos
Giá : 1,650,000
Cuộn dây điện tự rút HT- L14537.010
Cuộn dây điện tự rút HT- L14537.010
Mã hàng : HT- L14537.010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT TJG N7224
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT TJG N7224
Mã hàng : TJG N7224
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT (PHIÊN BẢN MỚI) – SGCB MODULAR HOSE REEL
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT (PHIÊN BẢN MỚI) – SGCB MODULAR HOSE REEL
Mã hàng : SGCB MODULAR HOSE REEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút 20M YT-81221
Cuộn dây điện tự rút 20M YT-81221
Mã hàng : YT-81221
Giá : 1,800,000
Cuộn dây nước tự rút Sankyo Triens SWR-410P
 Cuộn dây nước tự rút Sankyo Triens SWR-410P
Mã hàng : SWR-410P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây nước tự rút Sankyo Triens SWR-415P
 Cuộn dây nước tự rút Sankyo Triens SWR-415P
Mã hàng : SWR-415P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo triens GL I A-435
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo triens GL I A-435
Mã hàng : GL I A-435
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo Triens SHS-210R
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo Triens SHS-210R
Mã hàng : SHS-210R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút Raasm 92708.101
Cuộn dây hơi tự rút Raasm 92708.101
Mã hàng : 92708.101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút Raasm 92708.102
 Cuộn dây hơi tự rút Raasm 92708.102
Mã hàng : 92708.102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 30m Sankyo Triens ELA-330
Cuộn dây hơi tự rút 30m Sankyo Triens ELA-330
Mã hàng : ELA-330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 12m Toptul KHAP1012E
Cuộn dây hơi tự rút 12m Toptul KHAP1012E
Mã hàng : KHAP1012E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 10m Toptul KHAP1010E
Cuộn dây hơi tự rút 10m Toptul KHAP1010E
Mã hàng : KHAP1010E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 15m Toptul KHAP0815E
 Cuộn dây hơi tự rút 15m Toptul KHAP0815E
Mã hàng : KHAP0815E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 10m Toptul KHAP0810E
Cuộn dây hơi tự rút 10m Toptul KHAP0810E
Mã hàng : KHAP0810E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ hãm tốc độ khi thu dây trên cuộn dây tự rút Raasm 843020
Bộ hãm tốc độ khi thu dây trên cuộn dây tự rút Raasm 843020
Mã hàng : 843020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút BenkPak RH-50PL
Cuộn dây hơi tự rút BenkPak RH-50PL
Mã hàng : RH-50PL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút Sankyo Triens SLR-18W
Cuộn dây điện tự rút Sankyo Triens SLR-18W
Mã hàng : SLR-18W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện và hơi tổng hợp Sankyo - Triens TR-2A-CL04
Cuộn dây điện và hơi tổng hợp Sankyo - Triens TR-2A-CL04
Mã hàng : TR-2A-CL04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đèn công cụ cầm tay MIS-101-978
 Đèn công cụ cầm tay MIS-101-978
Mã hàng : MIS-101-978
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút 11m Raasm 89109
Cuộn dây hơi tự rút 11m Raasm 89109
Mã hàng : 89109
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu dây hơi tự rút 9m Airpro HR808
Đầu dây hơi tự rút 9m Airpro HR808
Mã hàng : HR808
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đầu dây hơi tự rút Shanghai GQ-90B
Đầu dây hơi tự rút Shanghai GQ-90B
Mã hàng : GQ-90B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi khí nén Raasm 92608.101
Cuộn dây hơi khí nén Raasm 92608.101
Mã hàng : 92608.101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi khí nén Raasm 92608.102
Cuộn dây hơi khí nén Raasm 92608.102
Mã hàng : 92608.102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo Triens SHS-210B
Cuộn dây hơi tự rút Sankyo Triens SHS-210B
Mã hàng : SHS-210B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút hãng Raasm 93108.106
Cuộn dây hơi tự rút hãng Raasm 93108.106
Mã hàng : 93108.106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng JTC JTC-5648
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng JTC JTC-5648
Mã hàng : JTC-5648
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 15 Mét hãng Samoa 612100
Cuộn Dây Điện Tự Rút 15 Mét hãng Samoa 612100
Mã hàng : 612100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) hãng Luxmachine C25410
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) hãng Luxmachine C25410
Mã hàng : C25410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng Luxmachine C15310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng Luxmachine C15310
Mã hàng : C15310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm hãng Luxmachine C25310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm hãng Luxmachine C25310
Mã hàng : C25310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây hơi tự rút hãng Airpro HR708C
Cuộn dây hơi tự rút hãng Airpro HR708C
Mã hàng : HR708C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.506
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.506
Mã hàng : 9450.506
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.505
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.505
Mã hàng : 9450.505
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.502
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.502
Mã hàng : 9450.502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.501
Cuộn dây bơm mỡ trung tâm tự rút hãng Raasm 9450.501
Mã hàng : 9450.501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125