Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Cuộn dây điện tự rút

» Cuộn dây điện tự rút đài loan


Cuộn dây điện tự rút 2,5mm x 3 lõi dài 10 mét
Cuộn dây điện tự rút 2,5mm x 3 lõi dài 10 mét
Mã hàng : sankos
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút Star-Taiwan
Cuộn Dây Điện Tự Rút Star-Taiwan
Mã hàng : JF-9M
Giá : 1,660,000
cuộn dây điện tự rút 5 dài mét
cuộn dây điện tự rút 5 dài mét
Mã hàng : sankos
Giá : 1,590,000
cuộn dây điện tự rút 10 mét
cuộn dây điện tự rút 10 mét
Mã hàng : sankos
Giá : 1,650,000
Cuộn dây điện tự rút HT- L14537.010
Cuộn dây điện tự rút HT- L14537.010
Mã hàng : HT- L14537.010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT TJG N7224
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT TJG N7224
Mã hàng : TJG N7224
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT (PHIÊN BẢN MỚI) – SGCB MODULAR HOSE REEL
CUỘN DÂY ĐIỆN TỰ RÚT (PHIÊN BẢN MỚI) – SGCB MODULAR HOSE REEL
Mã hàng : SGCB MODULAR HOSE REEL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút 20M YT-81221
Cuộn dây điện tự rút 20M YT-81221
Mã hàng : YT-81221
Giá : 1,800,000
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng JTC JTC-5648
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng JTC JTC-5648
Mã hàng : JTC-5648
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) hãng Luxmachine C25410
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) hãng Luxmachine C25410
Mã hàng : C25410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng Luxmachine C15310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét hãng Luxmachine C15310
Mã hàng : C15310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm hãng Luxmachine C25310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm hãng Luxmachine C25310
Mã hàng : C25310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
cuộn dây điện tự rút
cuộn dây điện tự rút
Mã hàng : sankos
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) - C25410
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm (380V) - C25410
Mã hàng : C25410
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét - C15310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét - C15310
Mã hàng : C15310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm - C25310
Cuộn Dây Điện Tự Rút 10 Mét 2.5mm - C25310
Mã hàng : C25310
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn Dây Điện Tự Rút KLCB KA-A011
Cuộn Dây Điện Tự Rút KLCB KA-A011
Mã hàng : KA-A011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút hãng sankos
Cuộn dây điện tự rút hãng sankos
Mã hàng : sankos
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút
Cuộn dây điện tự rút
Mã hàng : Model:sankyos
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cuộn dây điện tự rút có 3 ổ cắm
Cuộn dây điện tự rút có 3 ổ cắm
Mã hàng : Model:Đài loan
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác