Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» thiết bị hãng FujiE

» Máy làm mát Air Cooler Fujie Nhật Bản


Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-60
Mã hàng : AC-60
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-50
Mã hàng : AC-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40C
Mã hàng : AC-40C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B
Máy làm mát Air Cooler FujiE AC-40B
Mã hàng : AC-40B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-2802
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-2802
Mã hàng : AC-2802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Grey)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Grey)
Mã hàng : AC-602 Grey
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Blue)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-602 (Blue)
Mã hàng : AC-602 Blue
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-11DB
Mã hàng : AC-11DB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 ( Green )
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 ( Green )
Mã hàng : AC-601 Green
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 (Orange)
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-601 (Orange)
Mã hàng : AC-601 Orange
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-17C
Máy làm mát cao cấp FujiE AC-17C
Mã hàng : AC-17C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm mát không khí cao cấp FujiE AC-18B
Máy làm mát không khí cao cấp FujiE AC-18B
Mã hàng : AC-18B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác