Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị công nghiệp

» Thiết bị hãng IPC ytalia


Hệ thống lọc và bơm nước lau kính dùng điện HPE
Hệ thống lọc và bơm nước lau kính dùng điện HPE
Mã hàng : Model: HPE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thống lau kính dùng motor điện GreenTube GTE
Hệ thống lau kính dùng motor điện GreenTube GTE
Mã hàng : GTE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi, hút nước DAK 429 CM SUB W/ACC
Máy hút bụi, hút nước DAK 429 CM SUB W/ACC
Mã hàng : ASDO40044
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy giặt thảm chuyên dụng kết hợp với máy hút bụi giặt thảm GS 2/62 EXT
Máy giặt thảm chuyên dụng kết hợp với máy hút bụi giặt thảm GS 2/62 EXT
Mã hàng : GS 2/62 EXT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 2/62 EXT
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 2/62 EXT
Mã hàng : GS 2/62 EXT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 1/33 EXT
Máy hút bụi giặt thảm IPC GS 1/33 EXT
Mã hàng : GS 1/33 EXT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi giặt thảm Beta 200 IPC
Máy hút bụi giặt thảm Beta 200 IPC
Mã hàng : Beta 200 IPC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 2/62 W&D
Mã hàng : GP 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GP 1/35 W&D
Mã hàng : GP 1/35 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 3/78 W&D
Mã hàng : GS 3/78 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 3/62 W&D
Mã hàng : GS 3/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ ƯỚT GS 2/62 W&D
Mã hàng : GS 2/62 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/41 W&D
Mã hàng : GS 1/41 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/33 W&D
Mã hàng : GS 1/33 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
 MÁY HÚT BỤI CHO PHÒNG SẠCH GS 1/33 HEPA
Mã hàng : GS 1/33 HEPA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GS 1/18 W&D
Mã hàng : GS 1/18 W&D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Máy hút bụi khô dùng cho phòng sạch ECOSPITAL
Mã hàng : ASDO05042
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Máy hút bụi khô ướt YESPLAY 515
Mã hàng : YESPLAY 515
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút bụi khô LEO-MAXI Leo Maxi Code: ASDO07803
Máy hút bụi khô LEO-MAXI  Leo Maxi Code: ASDO07803
Mã hàng : Leo Maxi Code: ASDO07803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG SG50 S 5010 M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG  SG50 S 5010 M
Mã hàng : SG50 S 5010 M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 45 SG-45 5010M
Mã hàng : SG-45 5010M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC SG 30P SG 30P 5510M
MÁY RỬA HƠI NƯỚC NÓNG IPC  SG 30P SG 30P 5510M
Mã hàng : SG 30P 5510M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD
Máy chà sàn đơn IPC SD43 HD
Mã hàng : SD43 HD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B 50
Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B 50
Mã hàng : CT40 B 50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C 35 LPTE00517
Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C 35  LPTE00517
Mã hàng : LPTE00517
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa áp lực cao nước nóng PW-H80 PW-H80 D151P T
Máy rửa áp lực cao nước nóng PW-H80 PW-H80 D151P T
Mã hàng : PW-H80 D151P T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa áp lực cao nước nóng H50/4 PW-H50/4 D2017P4 T
Máy rửa áp lực cao nước nóng H50/4 PW-H50/4 D2017P4 T
Mã hàng : PW-H50/4 D2017P4 T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH ELITE2840T
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH ELITE2840T
Mã hàng : ELITE2840T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH DS2210T
MÁY RỬA ÁP SUẤT CAO NÓNG/LẠNH DS2210T
Mã hàng : DS2210T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa áp lực cao nước lạnh PW-C25 PW-C25 D1509P M
Máy rửa  áp lực cao nước lạnh PW-C25 PW-C25 D1509P M
Mã hàng : PW-C25 D1509P M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (3 pha PW-C40 D1813P4T
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (3 pha  PW-C40 D1813P4T
Mã hàng : PW-C40 D1813P4T
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (1pha) PW-C40 I1310PM
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C40 (1pha) PW-C40 I1310PM
Mã hàng : PW-C40 I1310PM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C50
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh PW-C50
Mã hàng : PW-C50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác