Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề


DÂY CHUYỀN UỐN DÀN LẠNH TỦ ĐÔNG TH-CTM07
DÂY CHUYỀN UỐN DÀN LẠNH TỦ ĐÔNG TH-CTM07
Mã hàng : TH-CTM07
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY VẶN CÚT QUẢ LỌC T33 TH-CTM06
MÁY VẶN CÚT QUẢ LỌC T33 TH-CTM06
Mã hàng : TH-CTM06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY HÀN QUẢ LỌC T33 TH-CTM05
MÁY HÀN QUẢ LỌC T33 TH-CTM05
Mã hàng : TH-CTM05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CÂN ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG TH-CTM04
CÂN ĐÓNG BAO TỰ ĐỘNG TH-CTM04
Mã hàng : TH-CTM04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY MÀI TỰ ĐỘNG TH-CTM03
MÁY MÀI TỰ ĐỘNG TH-CTM03
Mã hàng : TH-CTM03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY CẮT DÂY TỰ ĐỘNG TH-CTM01
MÁY CẮT DÂY TỰ ĐỘNG TH-CTM01
Mã hàng : TH-CTM01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY LÀM ĐÁ VIÊN TỰ ĐỘNG TH-CTM02
MÁY LÀM ĐÁ VIÊN TỰ ĐỘNG TH-CTM02
Mã hàng : TH-CTM02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI XÍCH DẠNG GÓC CUA TH-BTX04
BĂNG TẢI XÍCH DẠNG GÓC CUA TH-BTX04
Mã hàng : TH-BTX04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI XÍCH NHỰA TH-BTX03
BĂNG TẢI XÍCH NHỰA TH-BTX03
Mã hàng : TH-BTX03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI XÍCH TẤM INOX TH-BTX02
BĂNG TẢI XÍCH TẤM INOX TH-BTX02
Mã hàng : TH-BTX02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI XÍCH NHỰA DẠNG LƯỚI TH-BTX01
BĂNG TẢI XÍCH NHỰA DẠNG LƯỚI TH-BTX01
Mã hàng : TH-BTX01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL03
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL03
Mã hàng : TH-BTCL03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL02
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL02
Mã hàng : TH-BTCL02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL01
BĂNG TẢI CON LĂN TH-BTCL01
Mã hàng : TH-BTCL01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CÓ THÙNG CHỨA (THÙNG NGÂM NÓNG – LẠNH) TH-BTL04
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CÓ THÙNG CHỨA (THÙNG NGÂM NÓNG – LẠNH) TH-BTL04
Mã hàng : TH-BTL04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 3 TH-BTL03
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 3 TH-BTL03
Mã hàng : TH-BTL03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 2 TH-BTL02
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 2 TH-BTL02
Mã hàng : TH-BTL02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 1 TH-BTL01
BĂNG TẢI LƯỚI INOX CHO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LOẠI 1 TH-BTL01
Mã hàng : TH-BTL01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC GÂN DÁN NGANG TH-BTPVC06
BĂNG TẢI PVC GÂN DÁN NGANG TH-BTPVC06
Mã hàng : TH-BTPVC06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC DẠNG GÂN BÈO TH-BTPVC05
BĂNG TẢI PVC DẠNG GÂN BÈO TH-BTPVC05
Mã hàng : TH-BTPVC05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC BÀN THAO TÁC TH-BTPVC04
BĂNG TẢI PVC BÀN THAO TÁC TH-BTPVC04
Mã hàng : TH-BTPVC04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC CỠ NHỎ DÙNG CHO DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM (MÀU ĐEN) TH-BTPVC03
BĂNG TẢI PVC CỠ NHỎ DÙNG CHO DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM (MÀU ĐEN) TH-BTPVC03
Mã hàng : TH-BTPVC03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC CỠ NHỎ DÙNG CHO DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM (MÀU XANH) TH-BTPVC02
BĂNG TẢI PVC CỠ NHỎ DÙNG CHO DÂY CHUYỀN THỰC PHẨM (MÀU XANH) TH-BTPVC02
Mã hàng : TH-BTPVC02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI PVC CÓ CƠ CẤU NÂNG HẠ TH-BTPVC01
BĂNG TẢI PVC CÓ CƠ CẤU NÂNG HẠ TH-BTPVC01
Mã hàng : TH-BTPVC01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU DẠNG GÂN VẤU TH-BTCS06
BĂNG TẢI CAO SU DẠNG GÂN VẤU TH-BTCS06
Mã hàng : TH-BTCS06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU HÌNH CÁNH BƯỚM CÓ BÁNH XE TH-BTCS05
BĂNG TẢI CAO SU HÌNH CÁNH BƯỚM CÓ BÁNH XE TH-BTCS05
Mã hàng : TH-BTCS05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU NÂNG HẠ BẰNG TỜI CÓ BÁNH XE TH-BTCS04
BĂNG TẢI CAO SU NÂNG HẠ BẰNG TỜI CÓ BÁNH XE TH-BTCS04
Mã hàng : TH-BTCS04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU VỊ TRÍ CỐ ĐỊNH TH-BTCS03
BĂNG TẢI CAO SU VỊ TRÍ CỐ ĐỊNH TH-BTCS03
Mã hàng : TH-BTCS03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU NÂNG HẠ BẰNG TỜI CỐ ĐỊNH TH-BTCS02
BĂNG TẢI CAO SU NÂNG HẠ BẰNG TỜI CỐ ĐỊNH TH-BTCS02
Mã hàng : TH-BTCS02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BĂNG TẢI CAO SU CHUYỂN HÀNG LÊN CONTAINER TH-BTCS01
BĂNG TẢI CAO SU CHUYỂN HÀNG LÊN CONTAINER TH-BTCS01
Mã hàng : TH-BTCS01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP TH-DN03
MÔ HÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CÔNG NGHIỆP TH-DN03
Mã hàng : TH-DN03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BẢNG PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CẮT BỔ TH-DN09
BẢNG PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CẮT BỔ TH-DN09
Mã hàng : TH-DN09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH THIẾT BỊ BẢO VỆ TRONG CĂN HỘ TH-DN08
MÔ HÌNH THIẾT BỊ BẢO VỆ TRONG CĂN HỘ TH-DN08
Mã hàng : TH-DN08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH VAN NƯỚC CẮT BỔ TH-DN07
MÔ HÌNH VAN NƯỚC CẮT BỔ TH-DN07
Mã hàng : TH-DN07
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH ĐỒNG HỒ NƯỚC CẮT BỔ TH-DN06
MÔ HÌNH ĐỒNG HỒ NƯỚC CẮT BỔ TH-DN06
Mã hàng : TH-DN06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH KIỂM TRA ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TH-DN05
MÔ HÌNH KIỂM TRA ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TH-DN05
Mã hàng : TH-DN05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KHU CHUNG CƯ TH-DN04
MÔ HÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KHU CHUNG CƯ TH-DN04
Mã hàng : TH-DN04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIA ĐÌNH TH-DN02
MÔ HÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIA ĐÌNH TH-DN02
Mã hàng : TH-DN02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CABIN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TRONG NHÀ TH-DN01
CABIN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC TRONG NHÀ TH-DN01
Mã hàng : TH-DN01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH RELAY ĐIỆN TỦ LẠNH TH-DL18
MÔ HÌNH RELAY ĐIỆN TỦ LẠNH TH-DL18
Mã hàng : TH-DL18
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC TH-DL17
MÔ HÌNH TỦ ĐÔNG TIẾP XÚC TH-DL17
Mã hàng : TH-DL17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY CÔNG NGHIỆP TẠO SỰ CỐ TH-DL16
MÔ HÌNH MÁY CÔNG NGHIỆP TẠO SỰ CỐ TH-DL16
Mã hàng : TH-DL16
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH KHO LẠNH TH-DL15
MÔ HÌNH KHO LẠNH TH-DL15
Mã hàng : TH-DL15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY LÀM ĐÁ TH-DL14
MÔ HÌNH MÁY LÀM ĐÁ TH-DL14
Mã hàng : TH-DL14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY ĐIỀU HÒA Ô TÔ TH-DL12
MÔ HÌNH MÁY ĐIỀU HÒA Ô TÔ TH-DL12
Mã hàng : TH-DL12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM TH-DL11
MÔ HÌNH MÁY ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM TH-DL11
Mã hàng : TH-DL11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA CÂY TH-DL13
MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA CÂY TH-DL13
Mã hàng : TH-DL13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY HÚT ẨM TH-DL10
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY HÚT ẨM TH-DL10
Mã hàng : TH-DL10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ KEM TH-DL09
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ KEM TH-DL09
Mã hàng : TH-DL09
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC 2 CHIỀU TH-DL08
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤC 2 CHIỀU TH-DL08
Mã hàng : TH-DL08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY ĐIỀU HÀO 2 CỤC MỘT CHIỀU TH-DL07
MÔ HÌNH DÀN TRẢI MÁY ĐIỀU HÀO 2 CỤC MỘT CHIỀU TH-DL07
Mã hàng : TH-DL07
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH QUẠT GIÓ TH-DL06
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH QUẠT GIÓ TH-DL06
Mã hàng : TH-DL06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH TRỰC TIẾP TH-DL05
MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỦ LẠNH TRỰC TIẾP TH-DL05
Mã hàng : TH-DL05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY NÉN ROTO CẮT BỔ TH-DL04
MÔ HÌNH MÁY NÉN ROTO CẮT BỔ TH-DL04
Mã hàng : TH-DL04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH MÁY NÉN PITTONG CẮT BỔ TH-DL03
MÔ HÌNH MÁY NÉN PITTONG CẮT BỔ TH-DL03
Mã hàng : TH-DL03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH KHÍ CỤ ĐIỆN MÁY LẠNH CẮT BỔ TH-DL02
MÔ HÌNH KHÍ CỤ ĐIỆN MÁY LẠNH CẮT BỔ TH-DL02
Mã hàng : TH-DL02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH PHỤ KIỆN MÁY LẠNH CẮT BỔ TH-DL01
MÔ HÌNH PHỤ KIỆN MÁY LẠNH CẮT BỔ TH-DL01
Mã hàng : TH-DL01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MẠNG KẾT NỐI CAN-LIN ĐA KÊNH TRÊN XE Ô TÔ TH-OT15
MẠNG KẾT NỐI CAN-LIN ĐA KÊNH TRÊN XE Ô TÔ TH-OT15
Mã hàng : TH-OT15
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY KÉO TH-OT14
MÔ HÌNH HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY KÉO TH-OT14
Mã hàng : TH-OT14
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU GAS LPI 2700CC ~ 3000CC, 6 XI LANH V6 TH-OT13
MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU GAS LPI 2700CC ~ 3000CC, 6 XI LANH V6 TH-OT13
Mã hàng : TH-OT13
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU GAS LPG TH-OT12
MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU GAS LPG TH-OT12
Mã hàng : TH-OT12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125