Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thiết bị cơ điện tử


Mô hình Rô bốt công nghiệp TPAD.M1104
Mô hình Rô bốt công nghiệp TPAD.M1104
Mã hàng : TPAD.M1104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình phân loại sản phẩm theo màu TPAD.M0101
Mô hình phân loại sản phẩm theo màu TPAD.M0101
Mã hàng : TPAD.M0101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình thiết bị đóng chai TPAD.M0201
Mô hình thiết bị đóng chai TPAD.M0201
Mã hàng : TPAD.M0201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình dây truyền sản xuất mạch in TPAD.M5415
Mô hình dây truyền sản xuất mạch in TPAD.M5415
Mã hàng : TPAD.M5415
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình thực hành lắp đặt các loại cảm biến TPAD.M0301
Mô hình thực hành lắp đặt các loại cảm biến TPAD.M0301
Mã hàng : TPAD.M0301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch TPAD.M0102
Mô hình phân loại sản phẩm theo mã vạch TPAD.M0102
Mã hàng : TPAD.M0102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình thực hành ứng dụng camera xử lý ảnh TPAD.M5501
Mô hình thực hành ứng dụng camera xử lý ảnh TPAD.M5501
Mã hàng : TPAD.M5501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất TPAD.M0502
Mô hình điều khiển trộn liệu, gia nhiệt, áp suất TPAD.M0502
Mã hàng : TPAD.M0502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình điều khiển lưu lượng - mức TPAD.M0124
Mô hình điều khiển lưu lượng - mức TPAD.M0124
Mã hàng : TPAD.M0124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình thang máy TPAD.M0142
Mô hình thang máy TPAD.M0142
Mã hàng : TPAD.M0142
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm TPAD.M5412
Mô hình dây truyền sản xuất mạch thành phẩm TPAD.M5412
Mã hàng : TPAD.M5412
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình tay gắp, băng tải và hệ thống khoan TPAD.M8110
Mô hình tay gắp, băng tải và hệ thống khoan TPAD.M8110
Mã hàng : TPAD.M8110
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng thực hành lắp đặt- bảo trì hệ thống cơ điện tử - MPS
Phòng thực hành lắp đặt- bảo trì hệ thống cơ điện tử - MPS
Mã hàng : MPS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611
Mô hình đào tạo cấp phôi tự động TPAD.M4611
Mã hàng : TPAD.M4611
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động TPAD.M4621
Mô hình đào tạo kiểm tra sản phẩm tự động TPAD.M4621
Mã hàng : TPAD.M4621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động
Mô hình đào tạo gia công sản phẩm tự động
Mã hàng : TPAD.M4631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641
Mô hình đào tạo tay gắp sản phẩm tự động TPAD.M4641
Mã hàng : TPAD.M4641
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm băng tải trung gian TPAD.M4651
Mô hình trạm băng tải trung gian TPAD.M4651
Mã hàng : TPAD.M4651
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2601
Mô hình đào tạo robot lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2601
Mã hàng : TPAD.M2601
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2701
Mô hình đào tạo lắp ráp sản phẩm tự động TPAD.M2701
Mã hàng : TPAD.M2701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động TPAD.M2801
Mô hình đào tạo gia công thủy lực tự động TPAD.M2801
Mã hàng : TPAD.M2801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực TPAD.M3001
Mô hình trạm cấp nguồn thủy lực TPAD.M3001
Mã hàng : TPAD.M3001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm ghép nắp sản phẩm TPAD.M3101
Mô hình trạm ghép nắp sản phẩm TPAD.M3101
Mã hàng : TPAD.M3101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm chia TPAD.M3301
Mô hình trạm chia TPAD.M3301
Mã hàng : TPAD.M3301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm sắp xếp và lưu kho sản phẩm TPAD.M3401
Mô hình trạm sắp xếp và lưu kho sản phẩm TPAD.M3401
Mã hàng : TPAD.M3401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm kiểm tra bằng xử lý hình ảnh TPAD.M3801
Mô hình trạm kiểm tra bằng xử lý hình ảnh TPAD.M3801
Mã hàng : TPAD.M3801
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm băng tải vận chuyển trung tâm TPAD.M4761
Mô hình trạm băng tải vận chuyển trung tâm TPAD.M4761
Mã hàng : TPAD.M4761
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm robot cấp đế TPAD.M9021
Mô hình trạm robot cấp đế TPAD.M9021
Mã hàng : TPAD.M9021
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm robot cấp mạch TPAD.M9022
Mô hình trạm robot cấp mạch TPAD.M9022
Mã hàng : TPAD.M9022
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm robot bắt vít TPAD.M9023
Mô hình trạm robot bắt vít TPAD.M9023
Mã hàng : TPAD.M9023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm robot cấp nắp TPAD.M9024
Mô hình trạm robot cấp nắp TPAD.M9024
Mã hàng : TPAD.M9024
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình trạm robot đóng gói phân loại TPAD.M9015
Mô hình trạm robot đóng gói phân loại TPAD.M9015
Mã hàng : TPAD.M9015
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Mô hình hệ thống bàn xoay xử lý trung tâm TPAD.M9025
Mô hình hệ thống bàn xoay xử lý trung tâm TPAD.M9025
Mã hàng : TPAD.M9025
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác