Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết Bị Đào Tạo Dạy Nghề

» Thư viện thiết bị

» Module thiết bị tự động hóa


Module đào tạo màn hình giao diện người- máy (CHO PLC OMRON) - TPAD.A6400
Module đào tạo màn hình giao diện người- máy (CHO PLC OMRON) - TPAD.A6400
Mã hàng : TPAD.A6400
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 - 1200 TPAD.A0390
Module đào tạo PLC S7 - 1200 TPAD.A0390
Mã hàng : TPAD.A0390
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo LOGO TPAD.A1781
Module đào tạo LOGO TPAD.A1781
Mã hàng : TPAD.A1781
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo Zen TPAD.A3603
Module đào tạo Zen TPAD.A3603
Mã hàng : TPAD.A3603
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC EASY MOELLER TPAD.A2201
Module đào tạo PLC EASY MOELLER TPAD.A2201
Mã hàng : TPAD.A2201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC Mitsubishi TPAD.A4002
Module đào tạo PLC Mitsubishi TPAD.A4002
Mã hàng : TPAD.A4002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC Schneider TPAD.A5001
Module đào tạo PLC Schneider TPAD.A5001
Mã hàng : TPAD.A5001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 300 TPAD.A0103
Module đào tạo PLC S7 300 TPAD.A0103
Mã hàng : TPAD.A0103
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông AS-I, Modbus) TPAD.A06X0
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông AS-I, Modbus) TPAD.A06X0
Mã hàng : TPAD.A06X0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 1200 (Truyền thông ASI và Profibus DP) TPAD.A100X
Module đào tạo PLC S7 1200 (Truyền thông ASI và Profibus DP) TPAD.A100X
Mã hàng : TPAD.A100X
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module AS-I Power TPAD.A7401
Module AS-I Power TPAD.A7401
Mã hàng : TPAD.A7401
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module mở rộng truyền thông profibus ET-200M cho S7-300 TPAD.A0802
Module mở rộng truyền thông profibus ET-200M cho S7-300 TPAD.A0802
Mã hàng : TPAD.A0802
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo Logo (truyền thông AS-I) TPAD.A2111
Module đào tạo Logo (truyền thông AS-I) TPAD.A2111
Mã hàng : TPAD.A2111
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module chuyển đổi truyền thông profibus DP sang truyền thông AS-I TPAD.A7101
Module chuyển đổi truyền thông profibus DP sang truyền thông AS-I TPAD.A7101
Mã hàng : TPAD.A7101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo động cơ xoay chiều TPAD.E6101
Module đào tạo động cơ xoay chiều TPAD.E6101
Mã hàng : TPAD.E6101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 300 (CPU 314C-2DP/DN kết hợp AS-I master) TPAD.A0621
Module đào tạo PLC S7 300 (CPU 314C-2DP/DN kết hợp AS-I master) TPAD.A0621
Mã hàng : TPAD.A0621
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo AS-I Slave TPAD.A7302
Module đào tạo AS-I Slave TPAD.A7302
Mã hàng : TPAD.A7302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông Modbus) TPAD.A0631
Module đào tạo PLC S7 300 (Truyền thông Modbus) TPAD.A0631
Mã hàng : TPAD.A0631
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3330
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3330
Mã hàng : TPAD.A3330
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (HMI) TPAD.A6051
Module đào tạo màn hình giao diện Người - Máy (HMI) TPAD.A6051
Mã hàng : TPAD.A6051
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông CC link) TPAD.A2720
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông CC link) TPAD.A2720
Mã hàng : TPAD.A2720
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông CC link) TPAD.A2721
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông CC link) TPAD.A2721
Mã hàng : TPAD.A2721
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3305
Module đào tạo PLC Omron TPAD.A3305
Mã hàng : TPAD.A3305
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2730
Module đào tạo đầu vào số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2730
Mã hàng : TPAD.A2730
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2731
Module đào tạo đầu ra số (truyền thông DeviceNet) TPAD.A2731
Mã hàng : TPAD.A2731
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác