Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

» Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử Hãng KYORITSU

» Cảm biến kẹp Kyoritsu


Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Cảm biến kẹp dòng điện và dòng tải Kyoritsu 8147
Mã hàng : 8147
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Cảm biến kẹp linh hoạt Kyoritsu 8130 (AC 1000A)
Mã hàng : 8130
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Cảm biến kẹp linh hoạt KYORITSU 8129-03
Mã hàng : 8129-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
 Kìm kẹp dòng 5A Kyoritsu 8128
Mã hàng : 8128
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8127
Mã hàng : 8127
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Kìm kẹp dòng 200A Kyoritsu 8126
Mã hàng : 8126
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Cảm biến kẹp dòng tải Kyoritsu 8125
Mã hàng : 8125
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Kìm kẹp dòng KYORITSU 8124
Mã hàng : 8124
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Cảm biến kẹp Kyoritsu 8115 AC / DC (180A)
Mã hàng : 8115
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác