Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết bị kiểm định ô tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị kiểm định ô tô

» Thiết bị kiểm định hãng koeng hàn quốc


Nâng cấp, lắp thêm đầu đo RPM loại âm thanh/Rung cho OP-201 (Upgrate RPM Sound)
Nâng cấp, lắp thêm đầu đo RPM loại âm thanh/Rung cho OP-201 (Upgrate RPM Sound)
Mã hàng : Model:OP-201 (Upgrate RPM Sound)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nâng cấp, lắp thêm Máy in cho OP-201 (Upgrade Printer)
Nâng cấp, lắp thêm Máy in cho OP-201 (Upgrade Printer)
Mã hàng : Model:(Upgrade Printer)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Nâng cấp, lắp thêm bộ đo RPM kiểu kẹp ắc qui cho KEG-500 KEG-500 (Upgrade RPM)
Nâng cấp, lắp thêm bộ đo RPM kiểu kẹp ắc qui cho KEG-500 KEG-500 (Upgrade RPM)
Mã hàng : Model:KEG-500 (Upgrade RPM)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có RPM koeng OP-201 (RPM)
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có RPM koeng OP-201 (RPM)
Mã hàng : Model:OP-201 (RPM)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có máy in koeng OP-201 (Printer)
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có máy in koeng OP-201 (Printer)
Mã hàng : Model:OP-201 (Printer)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có RPM và Máy in koeng OP-201 (Printer&RPM)
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel có RPM và Máy in koeng OP-201 (Printer&RPM)
Mã hàng : Model:OP-201 (Printer&RPM)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel koeng OP-201
Máy phân tích khí xả động cơ Diesel koeng OP-201
Mã hàng : Model:OP-201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 4 khí và RPM koeng KEG-500 (4GAS,RPM)
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 4 khí và RPM koeng KEG-500 (4GAS,RPM)
Mã hàng : Model:KEG-500 (4GAS,RPM)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng, 4 khí koeng KEG-500 (4GAS)
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng, 4 khí koeng KEG-500 (4GAS)
Mã hàng : Model:KEG-500 (4GAS)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 5 khí và RPM koeng KEG-500 (5GAS,RPM)
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng 5 khí và RPM koeng KEG-500 (5GAS,RPM)
Mã hàng : Model:KEG-500 (5GAS,RPM)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng loại 5 khí KEG-500 (5GAS)
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng loại 5 khí KEG-500 (5GAS)
Mã hàng : Model:KEG-500 (5GAS)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng loại 2 khí KEG-200
Thiết bị phân tích khí thải động cơ xăng loại 2 khí KEG-200
Mã hàng : Model:KEG-200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác