Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết bị nén khí.

» THIẾT BỊ DÙNG CHUNG CHO XƯỞNG

» Máy sấy khí hãng RIBAO


Máy sấy khí RIBAO RB30A – dùng cho máy 30HP
Máy sấy khí RIBAO RB30A – dùng cho máy 30HP
Mã hàng : RB30A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy khí RIBAO RB20A – dùng cho máy 20HP
Máy sấy khí RIBAO RB20A – dùng cho máy 20HP
Mã hàng : RB20A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy khí RIBAO RB15A – dùng cho máy 15HP
Máy sấy khí RIBAO RB15A – dùng cho máy 15HP
Mã hàng : RB15A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy khí RIBAO RB10A – dùng cho máy 10HP
Máy sấy khí RIBAO RB10A – dùng cho máy 10HP
Mã hàng : RB10A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy khí RIBAO RB7.5A – dùng cho máy 7.5HP
Máy sấy khí RIBAO RB7.5A – dùng cho máy 7.5HP
Mã hàng : RB7.5A
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác