Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu TAITEC


Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 335x130mm TNRE-44
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 335x130mm TNRE-44
Mã hàng : TNRE-44
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 260x130mm TRNE-42
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 260x130mm TRNE-42
Mã hàng : TNRE-42
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 100x195mm TNRE-40
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 100x195mm TNRE-40
Mã hàng : TNRE-40
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 125x80mm TNRE-20
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 125x80mm TNRE-20
Mã hàng : TNRE-20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 115x75mm TNRE-12
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 115x75mm TNRE-12
Mã hàng : TNRE-12
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 80x60mm TNRE-10
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 80x60mm TNRE-10
Mã hàng : TNRE-10
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 50x75mm TNRE-08
Miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn châu âu đường kính 50x75mm TNRE-08
Mã hàng : TNRE-08
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác