Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Dụng cụ hãng TAITEC

» Miếng vá săm hình tròn TAITEC


Miếng vá săm hình tròn đường kính 50mm + tuýp keo T-50
Miếng vá săm hình tròn đường kính 50mm + tuýp keo T-50
Mã hàng : T-50
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 42mm + tuýp keo T-42
Miếng vá săm hình tròn đường kính 42mm + tuýp keo T-42
Mã hàng : T-42
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 32mm + tuýp keo T-32
Miếng vá săm hình tròn đường kính 32mm + tuýp keo T-32
Mã hàng : T-32
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 25mm + tuýp keo T-25
Miếng vá săm hình tròn đường kính 25mm + tuýp keo T-25
Mã hàng : T-25
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 50mm R-04
Miếng vá săm hình tròn đường kính 50mm R-04
Mã hàng : R-04
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 42mm R-03
Miếng vá săm hình tròn đường kính 42mm R-03
Mã hàng : R-03
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 32mm R-02
Miếng vá săm hình tròn đường kính 32mm R-02
Mã hàng : R-02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Miếng vá săm hình tròn đường kính 25mm R-01
Miếng vá săm hình tròn đường kính 25mm R-01
Mã hàng : R-01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác