Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» Máy bơm mỡ

» Máy hút dầu hãng ALPHA Plus


Máy hút dầu thải bằng điện ALPHA Plus HD-2350
Máy hút dầu thải bằng điện ALPHA Plus HD-2350
Mã hàng : HD-2350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút dầu thải bằng điện ALPHA Plus HD-2380
Máy hút dầu thải bằng điện  ALPHA Plus HD-2380
Mã hàng : HD-2380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút dầu thải bằng điện ALPHA Plus HD-2390
Máy hút dầu thải bằng điện  ALPHA Plus HD-2390
Mã hàng : HD-2390
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút dầu thải ALPHA Plus HC-3297
Máy hút dầu thải  ALPHA Plus HC-3297
Mã hàng : HC-3297
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy hút dầu thải bằng khí ALPHA Plus HC-2097
Máy hút dầu thải bằng khí  ALPHA Plus HC-2097
Mã hàng : HC-2097
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác