Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY NÉN KHÍ

» Máy nén khí hãng Liberty


Máy Nén Khí Piston Liberty 1 Cấp 3HP Bình Chứa 100 Lít V0.25/8BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 1 Cấp 3HP Bình Chứa 100 Lít V0.25/8BAR
Mã hàng : V0.25/8BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 3HP Bình Chứa 130 Lít V0.36/8BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 3HP Bình Chứa 130 Lít V0.36/8BAR
Mã hàng : V0.36/8BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 130 Lít V0.30/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 130 Lít V0.30/12.5BAR
Mã hàng : V0.30/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 200 Lít W0.30/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 4HP Bình Chứa 200 Lít W0.30/12.5BAR
Mã hàng : W0.30/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Piston 2 Cấp 5.5 HP Bình 200 Lít W0.36/200LP Chạy Xăng
Máy Nén Khí Piston 2 Cấp 5.5 HP Bình 200 Lít W0.36/200LP Chạy Xăng
Mã hàng : W0.36/200LP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 7.5 HP Bình 500 Lít W0.60/12.5BAR
Máy Nén Khí Piston Liberty 2 Cấp 7.5 HP Bình 500 Lít W0.60/12.5BAR
Mã hàng : W0.60/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Bơm Hơi Khí Nén 2 Cấp 10 HP Bình 500 Lít Liberty W0.80/12.5BAR
Máy Bơm Hơi Khí Nén 2 Cấp 10 HP Bình 500 Lít Liberty W0.80/12.5BAR
Mã hàng : W0.80/12.5BAR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy Nén Khí Không Dầu Bơm Hơi Giảm Âm Liberty 1 Cấp 3hp HV-0.22
Máy Nén Khí Không Dầu Bơm Hơi Giảm Âm Liberty 1 Cấp 3hp HV-0.22
Mã hàng : HV-0.22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác