Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị ngành lốp ô tô

» MÁY RA VÀO LỐP

» Máy ra vào lốp hãng GIULIANO


Máy ra vào lốp xe kiểu tự động GUILIANO J-BOSS
Máy ra vào lốp xe kiểu tự động GUILIANO J-BOSS
Mã hàng : J-BOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO SL 228 PRO
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO SL 228 PRO
Mã hàng : SL 228 PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp kiểu rô bốt hiệu GIULIANO ITALY Crossage EVO Plus
Máy ra vào lốp kiểu rô bốt hiệu GIULIANO ITALY Crossage EVO Plus
Mã hàng : Crossage EVO Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO QUEEN - ITALY
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO QUEEN - ITALY
Mã hàng : QUEEN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp tự động GIULIANO X-BOSS
 Máy ra vào lốp tự động GIULIANO X-BOSS
Mã hàng : X-BOSS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp tự động SL22 GIULIANO, ITALY
Máy ra vào lốp tự động SL22 GIULIANO, ITALY
Mã hàng : SL22
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy làm lốp tự động GIULIANO SL-22 PRO - ITALY
Máy làm lốp tự động GIULIANO SL-22 PRO - ITALY
Mã hàng : SL-22 PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy ra vào lốp GIULIANO SL11 - ITALY
Máy ra vào lốp GIULIANO SL11 - ITALY
Mã hàng : SL11
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác