Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết Bị NGành Sơn


PHÒNG SƠN SẤY SỬ DỤNG SƠN GỐC NƯỚC POLIN PRIMA-ECO 2X10 CV
PHÒNG SƠN SẤY SỬ DỤNG SƠN GỐC NƯỚC POLIN PRIMA-ECO 2X10 CV
Mã hàng : Model:PRIMA-ECO 2X10 CV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
PHÒNG SƠN SẤY SỬ DỤNG SƠN GỐC NƯỚC POLIN PRIMA 70.40.28
PHÒNG SƠN SẤY SỬ DỤNG SƠN GỐC NƯỚC POLIN PRIMA 70.40.28
Mã hàng : Model: PRIMA 70.40.28
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy sử dụng gốc nước Polin PRIMA-ECO 2X10 CV
Phòng sơn sấy sử dụng gốc nước Polin PRIMA-ECO 2X10 CV
Mã hàng : Model:PRIMA-ECO 2X10 CV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Giá gác dụng chi tiết solary PS302
Giá gác dụng chi tiết solary PS302
Mã hàng : Model:PS302
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng hàn nhựa hoạt động pin solary H6
Súng hàn nhựa hoạt động pin solary H6
Mã hàng : Model: H6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng hàn nhựa solary H5
Súng hàn nhựa solary H5
Mã hàng : Model:H5
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hàn MIG 230S inverter solary MIG230S
Máy hàn MIG 230S inverter solary MIG230S
Mã hàng : Model:MIG230S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Hệ thống hút bụi trung tâm ECO-55
Hệ thống hút bụi trung tâm ECO-55
Mã hàng : Model:ECO-55
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ kéo nắn thân vỏ ô tô celette Griffon XL
Bộ kéo nắn thân vỏ ô tô celette Griffon XL
Mã hàng : Model:Griffon XL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn celette Sevenne XL
thiết bị kéo nắn khung xe tai nạn celette Sevenne XL
Mã hàng : Model:Sevenne XL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ gia nhiệt cục bộ solary H7
Bộ gia nhiệt cục bộ solary H7
Mã hàng : Model:H7
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn hồng ngoại 3 bóng solary B3EA
Đèn sấy sơn hồng ngoại 3 bóng solary B3EA
Mã hàng : Model:B3EA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hàn giật tôn solary 9200
Máy hàn giật tôn solary 9200
Mã hàng : Model:9200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hàn giật tôn solary 4200
Máy hàn giật tôn solary 4200
Mã hàng : Model:solary 4200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 2600
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 2600
Mã hàng : Model:solary 2600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 1800
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 1800
Mã hàng : Model:1800
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hàn giật tôn solary 5200
Máy hàn giật tôn solary 5200
Mã hàng : Model:5200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn soi màu sơn CMIK
Đèn soi màu sơn CMIK
Mã hàng : Model:CMIK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy hàn giật tôn solary 4650
Máy hàn giật tôn solary 4650
Mã hàng : Model:4650
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 1300
Máy nạp ắc quy và khởi động đề solary 1300
Mã hàng : Model:1300
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
đèn soi màu sơn CM1K
đèn soi màu sơn CM1K
Mã hàng : Model:CM1K
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ gia cường nâng cao EVO2
Bộ gia cường nâng  cao EVO2
Mã hàng : Model:EVO2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ gia cường cơ bản EVO1
Bộ gia cường cơ bản EVO1
Mã hàng : Model:EVO1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị đo khung xe Car-O-Tronic Vision X3
Thiết bị đo khung xe Car-O-Tronic Vision X3
Mã hàng : Model: Car-O-Tronic Vision X3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị đo khung xe Car-O-Mech
Thiết bị đo khung xe Car-O-Mech
Mã hàng : Model:Car-O-Mech
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị nắn khung xe Speed
Thiết bị nắn khung xe Speed
Mã hàng : Model:Speed
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị nắn khung xe Q42
Thiết bị nắn khung xe Q42
Mã hàng : Model: Q42
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Thiết bị nắn khung xe Car O Liner Mark 6
Thiết bị nắn khung xe Car O Liner Mark 6
Mã hàng : Model:Mark 6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ thổi khí và sấy di động chuyên dùng cho sơn gốc nước
Bộ thổi khí và sấy di động chuyên dùng cho sơn gốc nước
Mã hàng : Model:TP-B01.1M
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bóng đèn sấy sơn eletec ROC023
Bóng đèn sấy sơn eletec ROC023
Mã hàng : Model:ROC023
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn hồng ngoại sóng ngắn điện tử 1203PL
Đèn sấy sơn hồng ngoại sóng ngắn điện tử 1203PL
Mã hàng : Model:1203PL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn hồng ngoại sóng ngắn 1203CL
Đèn sấy sơn hồng ngoại sóng ngắn 1203CL
Mã hàng : Model:1203CL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn cục bộ bằng sóng ngắn 1203C
Đèn sấy sơn cục bộ bằng sóng ngắn 1203C
Mã hàng : Model:1203C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn Sấy GỐC NƯỚC,GỐC DẦU Dùng công nghệ thổi gió
Phòng sơn Sấy GỐC NƯỚC,GỐC DẦU Dùng công nghệ thổi gió
Mã hàng : Model:TPSSGN-180104
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Giá sơn và sấy thay đổi góc PS 100
Giá sơn và sấy thay đổi góc PS 100
Mã hàng : Model:PS 100
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy sơn thử màu có thổi khí PD301
Máy sấy sơn thử màu có thổi khí PD301
Mã hàng : Model:PD301
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy sấy sơn thử màu PD 201
Máy sấy sơn thử màu PD 201
Mã hàng : Model:PD 201
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy mini 2 bóng IR2
Đèn sấy mini 2 bóng IR2
Mã hàng : Model:IR2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy mini 1 bóng IR1
Đèn sấy mini 1 bóng IR1
Mã hàng : Model:IR1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3S
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3S
Mã hàng : Model:RSIR3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3S
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3S
Mã hàng : Model:RSIR3S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3
Đèn sấy sơn treo trần 3 bóng RSIR3
Mã hàng : Model:RSIR3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4ST
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4ST
Mã hàng : Model:RSIR4ST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4S
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4S
Mã hàng : Model:RSIR4S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4
Đèn sấy sơn treo trần 4 bóng RSIR4
Mã hàng : Model:RSIR4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6ST
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6ST
Mã hàng : Model:RSIR6ST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn di động cho xe bus Space P
Phòng sơn di động cho xe bus Space P
Mã hàng : Model:Space P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6S
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6S
Mã hàng : Model:RSIR6S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6
Đèn sấy sơn treo trần 6 bóng RSIR6
Mã hàng : Model:RSIR6
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8ST
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8ST
Mã hàng : Model:RSIR8ST
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8S
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8S
Mã hàng : Model:RSIR8S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8
Đèn sấy sơn treo trần 8 bóng RSIR8
Mã hàng : Model: RSIR8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn cục bộ bằng sóng ngắn eletec 1200C
Đèn sấy sơn cục bộ bằng sóng ngắn eletec 1200C
Mã hàng : Model:1200C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy bằng đèn hồng ngoại
Phòng sơn sấy bằng đèn hồng ngoại
Mã hàng : Model:PSS 18 0105
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 3 bóng CRS 3D
Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 3 bóng CRS 3D
Mã hàng : Model:CRS 3D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 2 bóng CRS 2D
Đèn sấy sơn bằng hồng ngoại 2 bóng CRS 2D
Mã hàng : Model:CRS-2D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn dặm và phun bóng
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn dặm và phun bóng
Mã hàng : Model:JA-6112
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn màu
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn màu
Mã hàng : Model:JA-21G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn lót
Súng phun sơn chuyên nghiệp cho sơn lót
Mã hàng : Model:JA-560G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng chà xe tải bus chất lượng cao
Phòng chà xe tải bus chất lượng cao
Mã hàng : Model:
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
phòng sơn xe tải
phòng sơn xe tải
Mã hàng : Model:TP-06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ làm sạch bụi bằng nước
Bộ làm sạch bụi bằng nước
Mã hàng : Model:TPMN 17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn nhanh
Phòng sơn nhanh
Mã hàng : Model:TPSN17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy đồng bộ chất lượng cao
Phòng sơn sấy đồng bộ chất lượng cao
Mã hàng : Model:TPSS17
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sấy sơn bằng phương pháp bức xạ nhiệt
Sấy sơn bằng phương pháp bức xạ nhiệt
Mã hàng : Model:ENDOTHERMIC KIT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 7.21m
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 7.21m
Mã hàng : Model:PRISMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 7.21m
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 7.21m
Mã hàng : Model:PRISMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 6.61m
Phòng sơn sấy ô tô đồng bộ dài 6.61m
Mã hàng : Model:PRISMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng sơn sấy đồng bộ gốc nước và gốc dầu kết hợp
Phòng sơn sấy đồng bộ gốc nước và gốc dầu kết hợp
Mã hàng : Model:PRISMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Phòng Sơn Sấy Ô Tô Tiêu Chuẩn
Phòng Sơn Sấy Ô Tô Tiêu Chuẩn
Mã hàng : Model:PRISMA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BƠM MÀNG IWATA DPS-90EN
BƠM MÀNG IWATA DPS-90EN
Mã hàng : Model: DPS-90EN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BƠM MÀNG IWATA DPS-70C
BƠM MÀNG IWATA DPS-70C
Mã hàng : Model:DPS-70C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
BƠM MÀNG ANEST IWATA DPS-90E
BƠM MÀNG ANEST IWATA DPS-90E
Mã hàng : Model: IWATA DPS-90E
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata wa 200
Sung phun son Iwata wa 200
Mã hàng : Model:wa 200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
SÚNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG IWATA WA200
SÚNG PHUN SƠN TỰ ĐỘNG IWATA WA200
Mã hàng : Model:IWATA WA200
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata WA200-251ZP
Súng phun sơn Iwata WA200-251ZP
Mã hàng : Model:WA200-251ZP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata WA200-201ZP
Súng phun sơn Iwata WA200-201ZP
Mã hàng : Model:WA200-201ZP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W77-11S
Súng phun sơn Iwata W77-11S
Mã hàng : Model:W77-11S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Anest Iwata W71-4G
Súng phun sơn Anest Iwata W71-4G
Mã hàng : Model:W71-4G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata W71-31S
Sung phun son Iwata W71-31S
Mã hàng : Model:W71-31S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W71-31G
Súng phun sơn Iwata W71-31G
Mã hàng : Model:W71-31G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W71-21G
Súng phun sơn Iwata W71-21G
Mã hàng : Model:W71-21G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Anest Iwata W71-1S
Súng phun sơn Anest Iwata W71-1S
Mã hàng : Model:W71-1S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W71-1G
Súng phun sơn Iwata W71-1G
Mã hàng : Model:W71-1G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W61-21G
Súng phun sơn Iwata W61-21G
Mã hàng : Model: W61-21G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W200-251ZP
Súng phun sơn Iwata W200-251ZP
Mã hàng : Model:W200-251ZP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Anest Iwata W200-202S
Súng phun sơn Anest Iwata W200-202S
Mã hàng : Model:W200-202S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata W200-201ZP
Sung phun son Iwata W200-201ZP
Mã hàng : Model:W200-201ZP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Anest Iwata W200-152S
Súng phun sơn Anest Iwata W200-152S
Mã hàng : Model:W200-152S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata W200-152G
Sung phun son Iwata W200-152G
Mã hàng : Model:W200-152G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata W200-122P
Sung phun son Iwata  W200-122P
Mã hàng : Model:W200-122P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Anest Iwata W101-152S
Súng phun sơn Anest Iwata W101-152S
Mã hàng : Model: W101-152S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Sung phun son Iwata W101-152G
Sung phun son Iwata  W101-152G
Mã hàng : Model:W101-152G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-134G.
Súng phun sơn Iwata  W101-134G.
Mã hàng : Model:W101-134G.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-132P
Súng phun sơn Iwata W101-132P
Mã hàng : Model: W101-132P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-132G
Súng phun sơn Iwata W101-132G
Mã hàng : Model:W101-132G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-102P.
Súng phun sơn Iwata W101-102P.
Mã hàng : Model: Iwata W101-102P.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-101G.
Súng phun sơn Iwata W101-101G.
Mã hàng : Model:Iwata W101-101G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata W101-082P
Súng phun sơn Iwata W101-082P
Mã hàng : Model: Iwata W101-082P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata NEW71
Súng phun sơn Iwata NEW71
Mã hàng : Model:Iwata NEW71
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn Iwata LPH50.
Súng phun sơn Iwata LPH50.
Mã hàng : Model:LPH50.
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đầu bép phun 2.3 phụ kiện sung phun sơn
Đầu bép phun 2.3 phụ kiện sung phun sơn
Mã hàng : Model:JA-HVLP-1080G-N23
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Đầu bép phun 2.0 phụ kiện sung phun sơn JA-HVLP-1080G-N20
Đầu bép phun 2.0 phụ kiện sung phun sơn JA-HVLP-1080G-N20
Mã hàng : Model:JA-HVLP-1080G-N20
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Giá lắp súng thổi khô sơn nước
Giá lắp súng thổi khô sơn nước
Mã hàng : Model:JA-960
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng thổi khô sơn nước JA-950
Súng thổi khô sơn nước JA-950
Mã hàng : Model:JA-950
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Máy rửa súng sơn hoạt động khí nén JA-39760
Máy rửa súng sơn hoạt động khí nén JA-39760
Mã hàng : Model:JA-39760
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn hoạt động khí nén AS-0001H-P
Súng phun sơn hoạt động khí nén AS-0001H-P
Mã hàng : Model:AS-0001H-P
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn dùng bình rời
Súng phun sơn  dùng bình rời
Mã hàng : Model:JA-6130W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Súng phun sơn H.V.L.P 2 súng
Súng phun sơn H.V.L.P 2 súng
Mã hàng : Model:JA-HVLP-8012G
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Bộ súng phun sơn chuyên nghiệp HVLP
Bộ súng phun sơn chuyên nghiệp HVLP
Mã hàng : Model:JA-HVLP-1080GK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác