Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng Lutian

» MÁY PHUN RỬA CAO ÁP CHUYÊN NGHIỆP LIBITA


MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH TỰ NGẮT 1.5KW JPS-F8
MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH TỰ NGẮT 1.5KW JPS-F8
Mã hàng : JPS-F8
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE MÁY CHUYEN NGHIỆP 2.2KW LT-590
MÁY RỬA XE MÁY CHUYEN NGHIỆP 2.2KW LT-590
Mã hàng : LT-590
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE MÁY CHUYEN NGHIỆP LT-390B
MÁY RỬA XE MÁY CHUYEN NGHIỆP LT-390B
Mã hàng : LT-390B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH KẾT HỢP PHUN BỌT TUYẾT LUTIAN LT-210G-1600 LT210G-1600
MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH KẾT HỢP PHUN BỌT TUYẾT LUTIAN LT-210G-1600  LT210G-1600
Mã hàng : LT210G-1600
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 22KW QK5011C
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 22KW QK5011C
Mã hàng : QK5011C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA SIÊU XE CAO ÁP 15KW QK3521C
MÁY RỬA SIÊU XE CAO ÁP 15KW QK3521C
Mã hàng : QK3521C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 11KW QK3021C
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 11KW QK3021C
Mã hàng : QK3021C
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 11KW 22M58-11T4
MÁY RỬA XE SIÊU CAO ÁP 11KW 22M58-11T4
Mã hàng : 22M58-11T4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 7.5KW 20M36-7.5T4
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 7.5KW 20M36-7.5T4
Mã hàng : 20M36-7.5T4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 3.0KW 2200PSI 3.0KW
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 3.0KW  2200PSI 3.0KW
Mã hàng : 2200PSI 3.0KW
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 3.0KW 18M17.5T4
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CAO 3.0KW 18M17.5T4
Mã hàng : 18M17.5T4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CA O 4.0KW LT-19MC
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC CA O 4.0KW LT-19MC
Mã hàng : LT-19MC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY PHUN RỬA CAO ÁP BÁN CHUYÊN NGHIỆP 2.2KW LT-16MC
MÁY PHUN RỬA CAO ÁP BÁN CHUYÊN NGHIỆP 2.2KW  LT-16MC
Mã hàng : Model: LT-16MC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
MÁY RỬA XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP 1.8KW LT-16MD
MÁY RỬA XE MÁY CHUYÊN NGHIỆP 1.8KW LT-16MD
Mã hàng : LT-16MD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác