Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng Spanesi Italy

» Hệ Thống kéo nắn khung xe tai nạn hãng Spanesi Italia


Xích móc đôi SP706350
Xích móc đôi SP706350
Mã hàng : Model:SP706350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Kẹp kéo ụ bát bèo 1000127000
Kẹp kéo ụ bát bèo 1000127000
Mã hàng : Model:1000127000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ giá đỡ xe 90KBLOC020
Bộ giá đỡ xe 90KBLOC020
Mã hàng : Model:90KBLOC020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TS lên Art.106 UPGRADE KIT 3
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TS lên Art.106 UPGRADE KIT 3
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106 UPGRADE KIT 2
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106 UPGRADE KIT 2
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.100 TS
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.100 TS
Mã hàng : Model:Art.100 TS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng cố đinh âm sàn Art.106 Plus
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng cố đinh âm sàn Art.106 Plus
Mã hàng : Model:Art.106 Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện khéo xuống 90RINV01
Bộ phụ kiện khéo xuống 90RINV01
Mã hàng : Model:90RINV01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Móc kẹp bên 1000133000
Móc kẹp bên 1000133000
Mã hàng : Model:1000133000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Móc kéo số 7 1000138000
Móc kéo số 7 1000138000
Mã hàng : Model:1000138000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Móc kéo đặc biệt kiểu bản lề 1000135000
Móc kéo đặc biệt kiểu bản lề 1000135000
Mã hàng : Model:1000135000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ đai kéo 3 chiếc 100090000
Bộ đai kéo 3 chiếc 100090000
Mã hàng : Model:100090000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Móc kéo đa năng kiểu kìm 1000140000
Móc kéo đa năng kiểu kìm 1000140000
Mã hàng : Model:1000140000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Móc kéo tự kẹp 10 tấn 1000134000
Móc kéo tự kẹp 10 tấn 1000134000
Mã hàng : Model:1000134000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ 04 chiếc kẹp gá cho xe BMW 90201935
Bộ 04 chiếc kẹp gá cho xe BMW 90201935
Mã hàng : Model:90201935
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ 04 chiếc giá đỡ bánh xe di động 9000210B05
Bộ 04 chiếc giá đỡ bánh xe di động 9000210B05
Mã hàng : Model:9000210B05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ gá tháp kéo vào phía bên của bệ 90INSER010
Bộ gá tháp kéo vào phía bên của bệ 90INSER010
Mã hàng : Model:90INSER010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn đặt nổi sửa biến dạng nhẹ Maxi Plus
Bệ kéo nắn đặt nổi sửa biến dạng nhẹ Maxi Plus
Mã hàng : Model:Maxi Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.102 lên Art.106
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 2
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TB lên Art.102
Bộ phụ kiện nâng cấp từ Art.100TB lên Art.102
Mã hàng : Model:UPGRADE KIT 1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.102
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.102
Mã hàng : Model:Art.102
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.100TB
Bệ kéo nắn lắp nổi Art.100TB
Mã hàng : Model:Art.100TB
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP701
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP701
Mã hàng : Model:90OSABP701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.106
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng di động Art.106
Mã hàng : Model:Art.106
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ giá đỡ để di chuyển khung xe 90SUCAR002
Bộ giá đỡ để di chuyển khung xe 90SUCAR002
Mã hàng : Model:90SUCAR002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ xy lanh thủy lực hoạt động bằng tay 90KITTIR02
Bộ xy lanh thủy lực hoạt động bằng tay 90KITTIR02
Mã hàng : Model:90KITTIR02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tay gá xylanh thủy lực 90BRTEL001
Tay gá xylanh thủy lực 90BRTEL001
Mã hàng : Model:90BRTEL001
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Mô tơ và dây cáp hỗ trợ lên xe 90VERSTM0
Mô tơ và dây cáp hỗ trợ lên xe 90VERSTM0
Mã hàng : Model:90VERSTM0
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bản quyển sử dụng phẩm mềm Wintouch 90WINTOUCH
Bản quyển sử dụng phẩm mềm Wintouch 90WINTOUCH
Mã hàng : Model:90WINTOUCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thước đo điện tử TOUCH
Thước đo điện tử TOUCH
Mã hàng : Model:TOUCH
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ sàn nâng bằng khí nén 90KITPE020
Bộ sàn nâng bằng khí nén 90KITPE020
Mã hàng : Model:90KITPE020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Giá gác các tấm Ram 90STARSUP1
Giá gác các tấm Ram 90STARSUP1
Mã hàng : Model:90STARSUP1
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ giá đỡ xe 9000210B01
Bộ giá đỡ xe 9000210B01
Mã hàng : Model:9000210B01
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ tấm đường dẫn đỡ bánh xe trên bệ 90STARP010
Bộ tấm đường dẫn đỡ bánh xe trên bệ 90STARP010
Mã hàng : Model:90STARP010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tháp kéo 90PTIR0108
Tháp kéo 90PTIR0108
Mã hàng : Model:90PTIR0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ JIG kẹp 90STARVIT4
Bộ JIG kẹp 90STARVIT4
Mã hàng : Model:90STAR0003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP702
Bệ kéo và cầu nâng 90OSABP702
Mã hàng : Model:90OSABP702
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng âm sàn ART. 106 5m PLUS
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng âm sàn ART. 106 5m PLUS
Mã hàng : Model:ART. 106 5m PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn khung vỏ biến dạng nhỏ Minibench Maxi Plus
Bệ kéo nắn khung vỏ biến dạng nhỏ Minibench Maxi Plus
Mã hàng : Model:Minibench Maxi Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DTATB010
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DTATB010
Mã hàng : Model:90DTATB010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90PDTAT020
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90PDTAT020
Mã hàng : Model:90PDTAT020
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DAYBI010
Hệ thông ray cố định khung trên mặt sàn 90DAYBI010
Mã hàng : Model:90DAYBI010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ vít đặc biệt cho JIG 90STARVIT4
Bộ vít đặc biệt cho JIG 90STARVIT4
Mã hàng : Model:90STARVIT4
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ đo cơ khí Mcpherson 90MPB002
Bộ đo cơ khí Mcpherson 90MPB002
Mã hàng : Model:90MPB002
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ JIG kẹp 91TRST02
Bộ JIG kẹp 91TRST02
Mã hàng : Model:91TRST02
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90STARP010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90STARP010
Mã hàng : Model:90STARP010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITDAY06
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITDAY06
Mã hàng : Model:90KITDAY06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KCTIR010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KCTIR010
Mã hàng : Model:90KCTIR010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITPE010
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90KITPE010
Mã hàng : Model:90KITPE010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90CS170210
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 90CS170210
Mã hàng : Model:90CS170210
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 900SADE803
Bệ kéo nắn kết hợp cầu nâng 900SADE803
Mã hàng : Model:900SADE803
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ bơm và xy lanh thủy lực 90KTIRO060
Bộ bơm và xy lanh thủy lực 90KTIRO060
Mã hàng : Model:90KTIRO060
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tháp kéo 10 tấn 90PTIR0502
Tháp kéo 10 tấn 90PTIR0502
Mã hàng : Model:90PTIR0502
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tháp kéo 10 tấn kết hợp tay nâng 90PTIR0501
Tháp kéo 10 tấn kết hợp tay nâng 90PTIR0501
Mã hàng : Model:90PTIR0501
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thống ray trượt sử dụng cho các tháp kéo
Hệ thống ray trượt sử dụng cho các tháp kéo
Mã hàng : Model:90DAYPAV02 and 90DAYPAV06
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo nắn nổi với cầu nâng chìm sàn DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Bệ kéo nắn nổi với cầu nâng chìm sàn DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Mã hàng : Model:DAYTONA DOUBLE INFLOOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tháp kéo 90PTIR0108
Tháp kéo 90PTIR0108
Mã hàng : Model:90PTIR0108
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ JIG kẹp 90STAR0003
Bộ JIG kẹp 90STAR0003
Mã hàng : Model:90STAR0003
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ thanh răng lắp trên bệ kéo nắn khung xe
Bộ thanh răng lắp trên bệ kéo nắn khung xe
Mã hàng : Model:90STARCR05
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tủ điều kiển cầu nâng 90CS170010
Tủ điều kiển cầu nâng 90CS170010
Mã hàng : Model:90CS170010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kéo và cầu nâng spanesi Italia
Bệ kéo và cầu nâng spanesi Italia
Mã hàng : Model:90OSABP701
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác