Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thiết bị hãng Texa của ytalia


Đầu hút khi di động DML-3
Đầu hút khi di động DML-3
Mã hàng : Model:DML-3
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy in nhiệt texa ACKS010
Máy in nhiệt texa ACKS010
Mã hàng : Model:ACKS010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ phụ kiện xác định loại ga điều hòa texa S07550
Bộ phụ kiện xác định loại ga điều hòa texa S07550
Mã hàng : Model:S07550
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Chất UV phát hiện rò rỉ 240cc 604610046
Chất UV phát hiện rò rỉ 240cc 604610046
Mã hàng : Model:604610046
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ dụng cụ kiểm tra rò rỉ hệ thống điều hòa UV S02350
Bộ dụng cụ kiểm tra rò rỉ hệ thống điều hòa UV S02350
Mã hàng : Model:S02350
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ 6 bình nitrogen/hydrogen 1L texa 5400154
Bộ 6 bình nitrogen/hydrogen 1L texa 5400154
Mã hàng : Model:5400154
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ dụng cụ kiểm tra rò rỉ hệ thống điều hòa nitrogen/hydrogen S0755N
Bộ dụng cụ kiểm tra rò rỉ hệ thống điều hòa nitrogen/hydrogen S0755N
Mã hàng : Model:S0755N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp ga điều hòa tự động dùng cho loại ga R134a 760R
Máy nạp ga điều hòa tự động dùng cho loại ga R134a 760R
Mã hàng : Model:760R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp ga điều hòa tự động dùng cho loại ga R134a texa 705R
Máy nạp ga điều hòa tự động dùng cho loại ga R134a texa 705R
Mã hàng : Model:705R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a texa KONFORT 710R
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a texa KONFORT 710R
Mã hàng : Model:KONFORT 710R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R1234yf KONFORT 770S
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R1234yf KONFORT 770S
Mã hàng : Model:KONFORT 770S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R1234yf texa Konfort 707R
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R1234yf texa Konfort 707R
Mã hàng : Model:Konfort 707R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a và R1234yf KONFORT 720R
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a và R1234yf KONFORT 720R
Mã hàng : Model:KONFORT 720R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a hoặc R1234yf KONFORT 712R
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí R134a hoặc R1234yf KONFORT 712R
Mã hàng : Model:KONFORT 712R
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí co2 texa konfort 744
Máy nạp gas điều hòa dùng cho khí co2 texa konfort 744
Mã hàng : Model:konfort 744
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp ga điều hòa xe buýt tự động dùng cho loại ga R134a hoặc R1234yf
Máy nạp ga điều hòa xe buýt tự động dùng cho loại ga R134a hoặc R1234yf
Mã hàng : Model:760R BUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy nạp ga điều hòa tự động cho ga R134a và R1234yf texa 780R BI-GAS
Máy nạp ga điều hòa tự động cho ga R134a và R1234yf texa 780R BI-GAS
Mã hàng : Model:780R BI-GAS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác