Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết Bị Ô Tô

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết Bị Ô Tô

» Thương Hiệu Nussbaum của Đức


Màn hình hiện thị analog LCD 1987009J2DN & 1987009C69N
Màn hình hiện thị analog LCD 1987009J2DN & 1987009C69N
Mã hàng : 1987009J2DN & 1987009C69N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo nâng bụng di động 3 tấn kiểu SPRINTER MOBIL 3000
Cầu nâng cắt kéo nâng bụng di động 3 tấn kiểu SPRINTER MOBIL 3000
Mã hàng : 3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 4 trụ 4,5 tấn kiểu Combi Lift 4.40 S
Cầu nâng 4 trụ 4,5 tấn kiểu Combi Lift 4.40 S
Mã hàng : 4.40 S
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc đăt bánh xe kiểu Uni Lift 5000 NT Plus AMS
Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc đăt bánh xe kiểu Uni Lift 5000 NT Plus AMS
Mã hàng : 5000 NT Plus AMS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe kiểu Uni Lift 3500 NT Plus
Cầu nâng cắt kéo nâng toàn xe kiểu Uni Lift 3500 NT Plus
Mã hàng : 3500 NT Plus
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo nâng bụng chìm sàn 3,5 tấn kiểu Jumbo Lift 3500 HF X-TEND
Cầu nâng cắt kéo nâng bụng chìm sàn 3,5 tấn kiểu Jumbo Lift 3500 HF X-TEND
Mã hàng : 3500 HF X-TEND
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 3,5 tấn kiểu Power lift HF 3S 3500
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 3,5 tấn kiểu Power lift HF 3S 3500
Mã hàng : HF 3S 3500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc đặt bánh xe kiểu Uni Lift 3500 NT PLUS AMS
Cầu nâng cắt kéo kiểm tra góc đặt bánh xe kiểu Uni Lift 3500 NT PLUS AMS
Mã hàng : 3500 NT PLUS AMS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng cắt kéo chìm sàn 3,5 tấn kiểu Jumbo Lift 3500 NT
Cầu nâng cắt kéo chìm sàn 3,5 tấn kiểu Jumbo Lift 3500 NT
Mã hàng : 3500 NT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 4 tấn kiểu Power lift HF 4000
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 4 tấn kiểu Power lift HF 4000
Mã hàng : HF 4000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 3,5 tấn kiểu Power lift HF 3500
Cầu nâng 2 trụ thủy lực có cổng 3,5 tấn kiểu Power lift HF 3500
Mã hàng : HF 3500
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 2 trụ kiểu vít me 3,5 tấn kiểu Smart Lift 2.35 SL
Cầu nâng 2 trụ kiểu vít me 3,5 tấn kiểu Smart Lift 2.35 SL
Mã hàng : 2.35 SL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Cầu nâng 2 trụ kiểu vít me 3 tấn kiểu Smart Lift 2.30 SL
Cầu nâng 2 trụ kiểu vít me 3 tấn kiểu Smart Lift 2.30 SL
Mã hàng : 2.30 SL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hệ thống kiểm tra tổng hợp phanh + Trượt ngang + Giảm chấn NTS 810
Hệ thống kiểm tra tổng hợp phanh + Trượt ngang + Giảm chấn NTS 810
Mã hàng : NTS 810
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Thiết bị kiểm tra đèn pha HLT 100W
Thiết bị kiểm tra đèn pha HLT 100W
Mã hàng : HLT 100W
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ kiểm tra trượt ngang 1987009E21N
Bệ kiểm tra trượt ngang 1987009E21N
Mã hàng : 1987009E21N
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bệ thử phanh xe con và xe tải nhẹ BT 410 Box
Bệ thử phanh xe con và xe tải nhẹ BT 410 Box
Mã hàng : BT 410 Box
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác