Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» NHA KHOA TỔNG QUÁT


CHẤT CÁCH LY NƯỚU TOPDAM
CHẤT CÁCH LY NƯỚU TOPDAM
Mã hàng : TOPDAM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT, NHẠY CẢM - SYSTEMP.DESENSITIZER
CHỐNG Ê BUỐT, NHẠY CẢM - SYSTEMP.DESENSITIZER
Mã hàng : SYSTEMP.DESENSITIZER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT SHIELD FORCE PLUS
CHỐNG Ê BUỐT SHIELD FORCE PLUS
Mã hàng : SHIELD FORCE PLUS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT SHIELD ACTIV
CHỐNG Ê BUỐT SHIELD ACTIV
Mã hàng : SHIELD ACTIV
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT SEAL & PROTECT
CHỐNG Ê BUỐT SEAL & PROTECT
Mã hàng : SEAL & PROTECT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT MÀI CÙI CHARMSENSY
CHỐNG Ê BUỐT MÀI CÙI CHARMSENSY
Mã hàng : CHARMSENSY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT HURRISEAL
CHỐNG Ê BUỐT HURRISEAL
Mã hàng : HURRISEAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỐNG Ê BUỐT GEL NUPRO
CHỐNG Ê BUỐT GEL NUPRO
Mã hàng : GEL NUPRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
AMALGAM PROALLOY-70
AMALGAM PROALLOY-70
Mã hàng : AMALGAM PROALLOY-70
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
AMALGAM CAVEX
AMALGAM CAVEX
Mã hàng : AMALGAM CAVEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
AMALGAM 50% & 70%
AMALGAM 50% & 70%
Mã hàng : AMALGAM 50% & 70%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM TEMPOFIT PREMIUM
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM TEMPOFIT PREMIUM
Mã hàng : TEMPOFIT PREMIUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM PHOENIX MD
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM PHOENIX MD
Mã hàng : PHOENIX MD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM LUXATEMP FLOURESCENCE
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM LUXATEMP FLOURESCENCE
Mã hàng : LUXATEMP FLOURESCENCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM EZI-CROWN
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM EZI-CROWN
Mã hàng : EZI-CROWN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHỤP THÉP MÃO RĂNG SỮA HÀN QUỐC Kid Crown
CHỤP THÉP MÃO RĂNG SỮA HÀN QUỐC Kid Crown
Mã hàng : Kid Crown
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL - XI MĂNG GĂN TẠM
Mã hàng : CEMENT GRANITEC TEMPORARY-FREE EUGENOL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
CEMENT GRANITEC ROOT CANAL - XI MĂNG TRÁM BÍT ỐNG TỦY
Mã hàng : CEMENT GRANITEC ROOT CANAL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER - XI MĂNG GẮN PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Mã hàng : CEMENT GRANITEC GLASS IONOMER
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT GRANITEC DUAL RESIN - GẮN PHỤC HÌNH TOÀN SỨ, LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT GRANITEC DUAL RESIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
CEMENT FX - XI MĂNG TRÁM/HÀN RĂNG
Mã hàng : CEMENT FX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FRITEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FRITEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT FREEGENOL TEMPORARY PACK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
CEMENT EVICROL - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT EVICROL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
CEMENT CX - XI MĂNG GẮN CẦU CHỤP, MÃO
Mã hàng : CEMENT CX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
CEMENT CAVEX - XI MĂNG GẮN TẠM
Mã hàng : CEMENT CAVEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT C&B - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT C&B
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
CEMENT BREEZE - XI MĂNG GẮN HÓA TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT BREEZE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
CEMENT ALPHALINK CEM - XI MĂNG LƯỠNG TRÙNG HỢP
Mã hàng : CEMENT ALPHALINK CEM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
CEMENT ADHESOR - XI MĂNG GẮN
Mã hàng : CEMENT ADHESOR
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
GC G-CEM CAPSULE - XI MĂNG GẮN TỰ DÁN
GC G-CEM CAPSULE - XI MĂNG GẮN TỰ DÁN
Mã hàng : G-CEM CAPSULE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT HÀN TẠM PROVIS
CHẤT HÀN TẠM PROVIS
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM PROVIS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT HÀN TẠM I-PRO
CHẤT HÀN TẠM I-PRO
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM I-PRO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT HÀN TẠM E-TEMP DIADENT
CHẤT HÀN TẠM E-TEMP DIADENT
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM E-TEMP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM CEIVITRON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT HÀN TẠM CAVITON GC
CHẤT HÀN TẠM CAVITON GC
Mã hàng : CHẤT HÀN TẠM CAVITON
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
THẠCH CAO VÀNG PLANET
THẠCH CAO VÀNG PLANET
Mã hàng : THẠCH CAO VÀNG PLANET
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
THẠCH CAO SIÊU CỨNG SNOW ROCK
Mã hàng : SNOW ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
THẠCH CAO SIÊU CỨNG GC
THẠCH CAO SIÊU CỨNG GC
Mã hàng : THẠCH CAO SIÊU CỨNG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
THẠCH CAO SIÊU CỨNG ACE ROCK (NORITAKE)
Mã hàng : ACE ROCK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT TUBE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : SILICONE LIGHT TUBE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
SILICONE LIGHT SILAGUM DMG
Mã hàng : SILICONE LIGHT SILAGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
SILICONE LIGHT HONIGUM DMG
Mã hàng : SILICONE LIGHT HONIGUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
SILICONE LIGHT CARTRIDGE (ELITE HD) ZHERMAK
Mã hàng : SILICONE LIGHT CARTRIDGE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Mã hàng : SILICONE LIGHT BODY SILDENT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
SILICONE LIGHT AQUASIL ULTRA DENTSPLY
Mã hàng : SILICONE LIGHT AQUASIL
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
SILICONE LẤY DẤU TRUNG BÌNH PERFECT-F REGULAR BODY
Mã hàng : PERFECT-F REGULAR BODY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN O-BITE DMG
Mã hàng : O-BITE DMG
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
SILICONE LẤY DẤU CHÍNH XÁC 1 LẦN PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Mã hàng : PERFECT-F VINYLATE ONE STEP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICSILICONE HEAVY BODY SILDENTONE
SILICSILICONE HEAVY BODY SILDENTONE
Mã hàng : SILICSILICONE HEAVY
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE EXAFLEX GC
SILICONE EXAFLEX GC
Mã hàng : SILICONE EXAFLEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU TROPICALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU PHASE ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU PHASE ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU PHASE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID ZHERMACK
CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID ZHERMACK
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU NEOCOLLOID
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU PLASTALGIN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU KROMOPAN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU KROMATICA
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU JELTRATE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX (453G)
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU ĐỔI MẦU ALGINMAX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU CROMATIC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
CHẤT LẤY DẤU CAVEX TULIP
Mã hàng : CAVEX TULIP
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
CHẤT LẤY DẤU CAVEX CA37
Mã hàng : CAVEX CA37
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU ALGINOR ORTHO
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION
Mã hàng : PERFECT-F BITE REGISTRATION
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Mã hàng : CHẤT LẤY DẤU AROMA GC
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
Mã hàng : SILICONE NHẸ ELITE HD ZHERMARK
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
ĐĨA SOF-LEX - 3M ESPE FINISHING AND POLISHING
ĐĨA SOF-LEX - 3M ESPE FINISHING AND POLISHING
Mã hàng : ĐĨA SOF-LEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
Mã hàng : CÁN SOF-LEX™ MANDRELS
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BỘ MÀI HOÀN TẤT COMPOSITE FINISHING KIT PN 0302-0306
BỘ MÀI HOÀN TẤT COMPOSITE FINISHING KIT PN 0302-0306
Mã hàng : PN 0302-0306
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH KIM LOẠI NP ALLOY ADJUSTMENT KIT PN 0311
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH KIM LOẠI NP ALLOY ADJUSTMENT KIT PN 0311
Mã hàng : PN 0311
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH BÓNG PHỤC HÌNH SỨ PORCELAIN ADJUSTMENT KIT PN 0301-0307
BỘ MÀI ĐIỀU CHỈNH ĐÁNH BÓNG PHỤC HÌNH SỨ PORCELAIN ADJUSTMENT KIT PN 0301-0307
Mã hàng : PN 0301-0307
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
Mã hàng : BỘ LẺ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE DIAMOND POLIDONT KIT
BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT COMPOSITE DIAMOND POLIDONT KIT
Mã hàng : BỘ ĐÁNH BÓNG HOÀN TẤT
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125