Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết bị rửa xe

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Hãng Pallas


Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-18L 18 Lít, Dây Phun 4 Mét, Φ 8.5
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-18L 18 Lít, Dây Phun 4 Mét, Φ 8.5
Mã hàng : BT-18L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-30L 30 Lít, Dây Phun 6 Mét, Φ 10
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-30L 30 Lít, Dây Phun 6 Mét, Φ 10
Mã hàng : BT-30L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-40L 40 Lít, Dây Phun 7 Mét, Φ 10
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-40L 40 Lít, Dây Phun 7 Mét, Φ 10
Mã hàng : BT-40L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-60L 60 Lít, Dây Phun 10 Mét
Bình Rửa Xe Bọt Tuyết Pallas BT-60L 60 Lít, Dây Phun 10 Mét
Mã hàng : BT-60L
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác