Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915262125

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» Hệ thống rửa xe tự động UNITE


Hệ thống rửa xe tự động kiểu chổi quay SW-535H
Hệ thống rửa xe tự động kiểu chổi quay SW-535H
Mã hàng : Model:SW-535H
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Hệ thống rửa xe tự động không chạm Smart 3000
Hệ thống rửa xe tự động không chạm Smart 3000
Mã hàng : Model:Smart 3000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125
Hệ thống rửa xe tự động không chạm kết hợp sấy khô unite Smart 1000
Hệ thống rửa xe tự động không chạm kết hợp sấy khô unite Smart 1000
Mã hàng : Model:Smart 1000
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915262125

    Đối tác