Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết bị rửa xe

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» Thiết bị hãng AutoWash


Rửa xe tự động kiểu chổi lô quay AutoWash CARTEX CT-929
Rửa xe tự động kiểu chổi lô quay AutoWash CARTEX CT-929
Mã hàng : CARTEX CT-929
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Rửa xe tự động kiểu chổi lô quay AutoWash CARTEX CT-919D
Rửa xe tự động kiểu chổi lô quay AutoWash CARTEX CT-919D
Mã hàng : CARTEX CT-919D
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash CARTEX CT-818
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash CARTEX CT-818
Mã hàng : CARTEX CT-818
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash AUTOWASHE AW-618
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash AUTOWASHE AW-618
Mã hàng : AUTOWASHE AW-618
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash AUTOWASHE AW-588
Máy rửa xe tự động kiểu phun áp lực AutoWash AUTOWASHE AW-588
Mã hàng : AUTOWASHE AW-588
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

    Đối tác