Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125

» Thiết bị rửa xe

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0937.120.647 0915.262.125

Sản phẩm

» Thiết bị rửa xe

» thiết bị hãng Mafra


Vòi phun sương cho chai nhựa hóa chất 500ml Mafara-A0242
Vòi phun sương cho chai nhựa hóa chất 500ml Mafara-A0242
Mã hàng : Mafara-A0242
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi dâu tây Mafara-H0198
 Tinh dầu nước hoa ô tô mùi dâu tây Mafara-H0198
Mã hàng : Mafara-H0198
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi đại dương Mafara-H0197
 Tinh dầu nước hoa ô tô mùi đại dương Mafara-H0197
Mã hàng : Mafara-H0197
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi va ni Mafara-H0196
 Tinh dầu nước hoa ô tô mùi va ni Mafara-H0196
Mã hàng : Mafara-H0196
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi quả nhiệt đới Mafara-H0195
 Tinh dầu nước hoa ô tô mùi quả nhiệt đới Mafara-H0195
Mã hàng : Mafara-H0195
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi táo Mafara-H0194
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi táo Mafara-H0194
Mã hàng : Mafara-H0194
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Tinh dầu nước hoa ô tô mùi gỗ Mafara-H0193
 Tinh dầu nước hoa ô tô mùi gỗ Mafara-H0193
Mã hàng : Mafara-H0193
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Sáp thơm cài cửa gió- trắng Mafara-H0385
Sáp thơm cài cửa gió- trắng Mafara-H0385
Mã hàng : Mafara-H0385
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Sáp thơm cài cửa gió- đỏ Mafara-H0384
 Sáp thơm cài cửa gió- đỏ Mafara-H0384
Mã hàng : Mafara-H0384
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Sáp thơm cài cửa gió- hồng Mafara-H0383
Sáp thơm cài cửa gió- hồng Mafara-H0383
Mã hàng : Mafara-H0383
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Sáp thơm cài cửa gió- lục Mafara-H0381
Sáp thơm cài cửa gió- lục Mafara-H0381
Mã hàng : Mafara-H0381
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Sáp thơm cài cửa gió- lam Mafara-H0380
Sáp thơm cài cửa gió- lam Mafara-H0380
Mã hàng : Mafara-H0380
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Phớt đánh bóng lông cừu Mafara-A0057
 Phớt đánh bóng lông cừu Mafara-A0057
Mã hàng : Mafara-A0057
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Máy đánh bóng quỹ đạo random Mafara-EASYTECH (A0039)
Máy đánh bóng quỹ đạo random Mafara-EASYTECH (A0039)
Mã hàng : Mafara-EASYTECH (A0039)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Bộ làm mới đèn pha Mafara-Regénera Headlight restorer (P0842)
 Bộ làm mới đèn pha Mafara-Regénera Headlight restorer (P0842)
Mã hàng : Mafara-Regénera Headlight restorer (P0842)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa sàn công nghiệp dầu mỡ (can nhỏ) Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0688)
Hóa chất rửa sàn công nghiệp dầu mỡ (can nhỏ) Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0688)
Mã hàng : Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0688)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa sàn công nghiệp dầu mỡ Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0779)
 Hóa chất rửa sàn công nghiệp dầu mỡ Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0779)
Mã hàng : Mafara-MAFRAPAV DEGREASER (P0779)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy rửa sàn (can nhỏ) Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0734)
 Hóa chất tẩy rửa sàn (can nhỏ) Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0734)
Mã hàng : Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0734)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy rửa sàn Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0780)
 Hóa chất tẩy rửa sàn Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0780)
Mã hàng : Mafara-MAFRAPAV DAILY (P0780)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất phủ bóng hoàn thiện bề mặt (wax) Mafara-Last Touch (H0854)
 Hóa chất phủ bóng hoàn thiện bề mặt (wax) Mafara-Last Touch (H0854)
Mã hàng : Mafara-Last Touch (H0854)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất đánh bóng bước 2 Mafara-ILLUMINA 2.0 (H0938)
 Hóa chất đánh bóng bước 2 Mafara-ILLUMINA 2.0 (H0938)
Mã hàng : Mafara-ILLUMINA 2.0 (H0938)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất đánh bóng bước 1 chai nhỏ Mafara-CORRECTOR 2.0 (H0935)
 Hóa chất đánh bóng bước 1 chai nhỏ Mafara-CORRECTOR 2.0 (H0935)
Mã hàng : Mafara-CORRECTOR 2.0 (H0935)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất đánh bóng bước 1 Mafara-CORRECTOR 2.0 (P1022)
 Hóa chất đánh bóng bước 1 Mafara-CORRECTOR 2.0 (P1022)
Mã hàng : Mafara-CORRECTOR 2.0 (P1022)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất khử mùi nội thất Mafara-Odorbact out (H0106)
Hóa chất khử mùi nội thất Mafara-Odorbact out (H0106)
Mã hàng : Mafara-Odorbact out (H0106)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất dưỡng nội thất dạng Mafara-Diamantplast Four (H0231)
 Hóa chất dưỡng nội thất dạng Mafara-Diamantplast Four (H0231)
Mã hàng : Mafara-Diamantplast Four (H0231)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất dưỡng nội thất Mafara-Diamantplast Four (P0495)
 Hóa chất dưỡng nội thất Mafara-Diamantplast Four (P0495)
Mã hàng : Mafara-Diamantplast Four (P0495)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất vệ sinh vải nỉ Mafara-Pulimoquettes Oxygen (P0704)
 Hóa chất vệ sinh vải nỉ Mafara-Pulimoquettes Oxygen (P0704)
Mã hàng : Mafara-Pulimoquettes Oxygen (P0704)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất vệ sinh nội thất Mafara-Pulimax (P0217)
 Hóa chất vệ sinh nội thất Mafara-Pulimax (P0217)
Mã hàng : Mafara-Pulimax (P0217)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất vệ sinh kính dạng chai Mafara-Split (H0127)
 Hóa chất vệ sinh kính dạng chai Mafara-Split (H0127)
Mã hàng : Mafara-Split (H0127)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất vệ sinh kính Mafara-Split (P0496)
 Hóa chất vệ sinh kính Mafara-Split (P0496)
Mã hàng : Mafara-Split (P0496)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit Mafara-Deca Flash (P0499)
 Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit Mafara-Deca Flash (P0499)
Mã hàng : Mafara-Deca Flash (P0499)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit dạng chai phun Mafara-Deca Flash (H0065)
 Hóa chất tẩy nhựa đường và các vết mưa axit dạng chai phun Mafara-Deca Flash (H0065)
Mã hàng : Mafara-Deca Flash (H0065)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đất sét clay bar (Sơn sáng màu) Mafara-Clay Light (H0173)
 Đất sét clay bar (Sơn sáng màu) Mafara-Clay Light (H0173)
Mã hàng : Mafara-Clay Light (H0173)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Đất sét clay bar (Sơn tối màu) Mafara-Clay Dark (H0174)
 Đất sét clay bar (Sơn tối màu) Mafara-Clay Dark (H0174)
Mã hàng : Mafara-Clay Dark (H0174)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy dầu mỡ khoang máy Mafara-HP 12 (H0784)
 Hóa chất tẩy dầu mỡ khoang máy Mafara-HP 12 (H0784)
Mã hàng : Mafara-HP 12 (H0784)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tẩy dầu mỡ khoang máy Mafara-HP 12 (P0849)
 Hóa chất tẩy dầu mỡ khoang máy Mafara-HP 12 (P0849)
Mã hàng : Mafara-HP 12 (P0849)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất dưỡng lốp cao su đen dạng chai phun Mafara-NOUVEAU NOIR (H0889)
 Hóa chất dưỡng lốp cao su đen dạng chai phun Mafara-NOUVEAU NOIR (H0889)
Mã hàng : Mafara-NOUVEAU NOIR (H0889)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất dưỡng lốp cao su đen Mafara-NOUVAU NOIR (PB189)
 Hóa chất dưỡng lốp cao su đen Mafara-NOUVAU NOIR (PB189)
Mã hàng : Mafara-NOUVAU NOIR (PB189)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất wax sau khi rửa Mafara-SILVER WAX (P0297)
 Hóa chất wax sau khi rửa Mafara-SILVER WAX (P0297)
Mã hàng : Mafara-SILVER WAX (P0297)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa xe công nghệ nano Mafara-Polish Express (P0594)
Hóa chất rửa xe công nghệ nano Mafara-Polish Express (P0594)
Mã hàng : Mafara-Polish Express (P0594)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa xe chống bám dính nước Mafra-Flux (P0497)
 Hóa chất rửa xe chống bám dính nước Mafra-Flux (P0497)
Mã hàng : Mafra-Flux (P0497)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tạo bọt rửa xe Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P0505)
 Hóa chất tạo bọt rửa xe Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P0505)
Mã hàng : Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P0505)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất tạo bọt rửa xe Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P1102)
 Hóa chất tạo bọt rửa xe Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P1102)
Mã hàng : Mafra -White Schiuma Attiva 4G (P1102)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa xe không chạm Mafra -Mafrawash (P1034)
Hóa chất rửa xe không chạm Mafra -Mafrawash (P1034)
Mã hàng : Mafra -Mafrawash (P1034)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125
Hóa chất rửa xe không chạm Mafra -Mafrawash (P1104)
 Hóa chất rửa xe không chạm Mafra -Mafrawash (P1104)
Mã hàng : Mafra -Mafrawash (P1104)
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125

  Đối tác